Hur är det att vara med i kyrkan?

Kyrkan är inte bara en plats att tillbe Gud, den är också en plats att tjäna honom. Och ett av de bästa sätten att tjäna Gud är att ta hand om människorna omkring oss. Som att ta med sig ett varmt mål mat till någon som behöver det eller att bara vara en god vän. Kyrkans medlemmar gör också frivilliga insatser i sin församling, som att undervisa i Söndagsskolan, spela musik, organisera aktiviteter eller vara missionär.

Våra församlingar (en liten församling kallas för en gren) består av kyrkans medlemmar i området. En församling kan bli som om den var en del av ens familj. Du kanske har hört medlemmar i vår kyrka kalla varandra för ”broder” eller ”syster”.

Omsorg om andra

Ett program som kallas för Stödverksamhet hjälper oss se till att varje medlem i kyrkan har en vän de kan luta sig mot när de behöver det. Vuxna och ungdomar ombeds att bli vän med och ta hand om tilldelade enskilda och familjer. Stödverksamheten ger oss tillfälle att följa Jesus exempel på hur man kan älska sin nästa som sig själv. Vi besöker varandra, ber för varandra, tjänar varandra och tröstar varandra.

Tid med familjen

Eftersom familjen är så viktig avsätter medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en kväll i veckan för familjen, en kväll som brukar kallas för hemafton. De umgås, lär sig om evangeliet, äter gott och har roligt.

Kom och var en del av vår kyrkfamilj
Hitta en kyrka nära dig

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har också kurser och program som hjälper varje medlem att leva ett lyckligare och mer meningsfullt liv.

Kvinnornas grupp

Kvinnornas grupp kallas för Hjälpföreningen. Och även om du kanske inte har hört talas om den är Hjälpföreningen en av de största kvinnoorganisationerna i världen. Den är ett systerskap som verkar för att hjälpa nödställda, bygga upp tron och stärka familjer. Hjälpföreningen anordnar olika sociala sammankomster och tjänandeaktiviteter under året. Kom och var med!

Männens grupp

Männens grupp kallas för äldstekvorumet. Under söndagens gudstjänst samlas de och har trosuppbyggande lektioner. Ett av deras största ansvar är tjänande. De tar hand om änkor, gör trädgårdsarbete och bär möbler. De anordnar ofta sociala aktiviteter som grillkvällar eller idrottsevenemang.

Ungdomsgrupper

Unga män och unga kvinnor i åldrarna 12–17 år har egna söndagsskoleklasser under söndagens gudstjänst. En kväll i veckan träffas de för aktiviteter som vandring, idrottsevenemang, tjänandeprojekt och lektioner om livskunskap. De har också danser några gånger om året.

Barnens klasser

Barn i åldern 3–11 går i en klass i Söndagsskolan som kallas för Primär. På söndagarna sjunger primärbarnen, deltar i roliga lärandeaktiviteter och får lektioner om Jesus och hans lärdomar.

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Ytterligare ämnen

Att bygga starka familjer

Gud skapade familjer så att vi kan finna glädje, lära oss i en kärleksfull miljö och förbereda oss för evigt liv.

Att följa Jesus Kristus

Vem är Jesus Kristus? Jesus är världens Frälsare. När vi följer honom finner vi större frid och glädje i livet.

Jesu Kristi egen kyrka

När Jesus levde på jorden upprättade han sin kyrka. Samma kyrka finns i dag.

Att komma närmare Gud

Han är vår Fader. Han skapade världen och oss alla. Han känner och älskar dig.

Söndagens gudstjänst

Kyrkan är en tillflykt undan vardagens kaos. Gudstjänsten ger oss möjlighet att fokusera på att tillbe Gud och att älska vår nästa. Då laddar vi våra andliga batterier och det är ett perfekt sätt att hålla vårt fokus i livet på Jesus.

Hur hittar jag den rätta kristna kyrkan?

När man söker efter en kyrka kan det vara till hjälp att fundera över vad Jesus och hans apostlar och profeter har undervisat om.

6 sätt som kyrkan kan hjälpa dig i ditt liv

Det kommer alltid att finnas hinder för att gå i kyrkan. Du kanske arbetar eller har idrottsträning på söndagar, du tror inte att kyrkan är nödvändig eller du kanske helt enkelt bara vill slappna av efter en stressig vecka. Oavsett vilka hinder du ställs inför blir du välsignad för att du väljer att följa Guds befallning att tillbe honom i kyrkan. Här är sex anledningar till att du borde gå i kyrkan.

Hur kan du bli medlem?

Man kan lära sig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på flera sätt. Du kan komma till kyrkans möten, fråga dina vänner som är medlemmar vad de tror på eller träffa våra missionärer. När du har lärt dig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och vill bli medlem kan du välja att bli döpt.