Vanliga frågor

Nedan följer några frågor som ofta ställs om medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Om du har fler frågor ordnar vi gärna så att du får träffa missionärer.

Kristna trosuppfattningar

Ja! Definitivt. ”Mormon” är ju faktiskt bara ett smeknamn. Vi är medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Därför tror vi att Jesus Kristus är Guds Son, världens Frälsare, och att han älskar oss alla mer än vi kan föreställa oss. Innebär det att vi tror exakt samma saker som alla andra kristna kyrkor? Nej. Men vi ser oss definitivt som hängivna efterföljare till Jesus Kristus.

Treenigheten är den term som många kristna religioner använder för att beskriva Gud Fadern, Jesus Kristus och den Helige Anden. Sista dagars heliga tror innerligt på alla tre, men vi tror inte att de är en och samma person. Vi tror på att de är ett i syfte. Deras syfte är att hjälpa oss uppnå sann glädje, både i det här livet och i det kommande (som vi också tror på).

Ja! Jesus är grunden för vår tro. Vi kallar faktiskt helst vår kyrka vid dess fullständiga namn, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

I Mormons bok står det: ”Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder” (2 Nephi 25:26).

”Mormon” är ett namn som kommer från en skriftbok som är unik för vår kyrka och kallas Mormons bok. Vi hittade inte på det, men många använder namnet för att beskriva kyrkan och dess medlemmar. Tidigare godtog vi namnet och använde det också själva, men nyligen har vi börjat be andra att använda kyrkans fullständiga namn: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Då vet alla att Jesus är det centrala i vår religion och tro.

”Sista dagars heliga” är ett bra sätt att benämna vänner som tillhör kyrkan.

Ja. Absolut. Den är Guds ord, en samling helig skrift, och obligatorisk läsning för ett lyckligt liv. Tillsammans med Bibeln får vi också inspiration i andra skriftböcker som bara finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De samverkar till att lära oss viktiga sanningar om Jesus Kristus.

Bibeln skrevs av inspirerade män som kallas profeter. Gud talade till profeter som Mose och Jesaja och de skrev ner hans lärdomar. De här skrifterna utgör Gamla testamentet. Nya testamentet är en samling ögonvittnesberättelser av Jesu efterföljare och brev från Paulus och andra apostlar. Båda de här testamentena översattes senare och sammanställdes till den bok vi i dag kallar Bibeln.

Mormons bok

Mormons bok innehåller inspirerade skrifter som ger oss ledning i livet och för oss närmare Jesus. Varifrån kommer namnet? För hundratals år sedan sammanställde en forntida profet som hette Mormon en uppteckning över sitt folk. Den visar att de ställdes inför många av de utmaningar som vi ställs inför. Och liksom vi fick de styrka av att vända sig till Jesus Kristus. I dag är det meningen att Mormons bok ska läsas jämte Bibeln, så att vi känner oss närmare Gud och förstår hans stora kärlek till oss alla.

Här följer en kort sammanfattning av den episka, tusen år långa historia som Mormons bok innehåller:

I grund och botten handlar Mormons bok om en familj. Lehi är profet i Jerusalem. Gud varnar Lehi i en dröm och säger åt honom att ta sin familj med sig och lämna Jerusalem eftersom staden snart kommer att bli invaderad. De reser över havet till den amerikanska kontinenten. Laman och Lemuel, Lehis äldsta söner, tror inte att deras far vägleds av Gud. Deras yngre bror Nephi är fylld av tro. Nephi utväljs av Gud att leda familjen och vara deras lärare.

Folket delas till slut upp i två grupper: nephiterna och lamaniterna. De här grupperna krigar ofta med varandra och deras tro på Jesus prövas hela tiden. Denna tro fyller sidorna i Mormons bok i form av kraftfulla predikningar, livserfarenheter och andliga upplevelser.

När Jesus har uppstått visar han sig för människorna på den amerikanska kontinenten. Han undervisar dem om dop och förlåtelse. Han botar deras sjuka och välsignar deras barn. Han upprättar sin kyrka. Till skillnad från människorna i Jerusalem lyssnar människorna på den amerikanska kontinenten på Jesus. Efter hans besök lever de i fred i fyra hundra år.

Med tiden förlorar de sin tro och krig bryter ut igen och till slut utplånas nästan hela befolkningen.

Precis som Bibeln har Mormons bok flera författare. Den är en samling dagböcker och historiska uppteckningar som förts vidare från en författare till nästa under en tidsperiod som sträcker sig över cirka 1 000 år. Den första författaren är profeten Nephi, som lämnade Jerusalem med sin familj 600 f.Kr. och kom till den amerikanska kontinenten. Nephi gav uppteckningen till sin yngre bror, som sedan gav den vidare till sin son. Var och en av författarna gav uppteckningen till någon de litade på. Mormon var profeten som gjorde ett sammandrag av alla uppteckningarna till en enda bok. Därför heter boken Mormons bok.

År 1823 leddes Joseph Smith till de här forntida uppteckningarna och han översatte dem genom Guds kraft.

Mormons bok stöder Bibeln och klargör ofta Jesu Kristi lärdomar. På samma sätt berättar Markusevangeliet och Lukasevangeliet i Bibeln samma berättelser om Jesus, men man kan lära sig mer genom att läsa två perspektiv.

Tillsammans innehåller Mormons bok och Bibeln tusentals års inspiration, vägledning och undervisning. De visar att Gud älskar och vägleder människor i alla delar av världen. Genom att studera båda böckerna kan du bättre förstå vem Gud är och vad han vill med dig.

Beställ ett gratisexemplar av Mormons bok

Livsstil

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är precis som alla andra. Du skulle nog bli förvånad över hur normala de kan vara! De har uppförsbackar och nedförsbackar och allt däremellan i livet. Sista dagars heliga är kända som glada, fridfulla människor, men det betyder inte att de inte får utmaningar. Alla får kämpa hårt här i livet, men om man gör sitt bästa för att leva efter Jesu Kristi evangelium kan man få extra styrka och frid till att ta sig igenom det.

När det gäller livsstil försöker sista dagars heliga hålla fokus på Jesus. Deras tro på Frälsaren och hans lärdomar påverkar deras dagliga val för hur de pratar, klär sig och beter sig. De försöker till exempel undvika att arbeta på söndagar så att de kan gå i kyrkan, tjäna andra och umgås med sina familjer. Trofasta medlemmar i kyrkan röker inte, dricker inte alkohol och spelar inte hasardspel.

Medlemmar i Jesu Kristi kyrka väljer att inte dricka öl eftersom vi tror på en inspirerad hälsolag som uppmuntrar oss att ta hand om våra kroppar. Det mesta är bara vanligt sunt förnuft. Inga illegala droger. Ingen alkohol. Ingen tobak. Men dessutom säger den också nej till kaffe och te. Vi vet inte exakt varför men vi tror på att de här instruktionerna kommer från Gud, så vi avstår från de här ämnena.

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns det många kulturella traditioner och vanor som fokuserar på familjen. Kyrkans medlemmar viker till exempel en kväll i veckan åt familjens hemafton. Andra aktiviteter i kyrkan under veckan är bland annat knytkalas och serviceprojekt eller ungdomsgrupper för tonåringar. Många av våra traditioner är vanliga, som att fira helgdagar med familjen. Andra är mer unika, som att ge en nyfödd bebis en välsignelse i kyrkan. Som familj ber vi tillsammans, läser skrifterna tillsammans och fastar tillsammans under 24 timmar den första söndagen i varje månad.

Nej. Sista dagars heliga familjer finns i alla storlekar och former. Finns det en rekommenderad storlek i fråga om familjer? Nej. Det är ett ytterst personligt beslut. Kärleksfulla familjer kan vara stora och små, och allt däremellan.

Nej. Tidigt i kyrkans historia föreskrev Herren att ett begränsat antal medlemmar i kyrkan skulle utöva månggifte. Men i slutet av 1800-talet togs en uppenbarelse emot om att upphöra med det utövandet. Sedan dess har kyrkan lärt att monogami är den äktenskapspraxis som Herren har befallt i dag. Det finns personer som fortfarande utövar månggifte, men de tillhör inte Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en trygg plats som människor kan komma till för att få hopp om ett bättre liv genom Jesus Kristus. Kyrkan ger dig andliga verktyg, vanor och lärdomar som hjälper dig utveckla och ge näring åt din relation med Gud. Och dessutom – som medlem i kyrkan tillhör man en gemenskap av människor som bryr sig om varandra.

Ja, både som enskilda familjer och som kyrka. För vad kan vara mer värt att fira än Kristi födelse och uppståndelse? Ibland blandar folk ihop oss med andra kristna religioner som inte firar helgdagar, men det gör vi, det kan du lita på.

Kyrkans möten

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med ett huvudmöte för alla och en särskild lektion i en grupp som indelats efter ålder eller organisation.

Gudstjänsten för alla kallas för ett sakramentsmöte. Det här mötet består av sång, bön och andliga tal som ges av olika medlemmar i församlingen varje vecka. Men den viktigaste delen av mötet är när vi tar sakramentet (eller nattvarden) för att minnas Frälsaren.

Fler och fler människor förkastar tanken på organiserad religion och föredrar att vara andliga på sitt eget sätt och försöker leva goda liv. Men vi behöver både organiserad religion och personlig andlighet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillhandahåller den struktur och prästadömsmyndighet som behövs för att uppfylla alla Guds bud, inklusive dopet och sakramentet (eller med andra ord nattvarden). Vi bör gå i kyrkan på söndagarna men också anstränga oss att vara andliga och tjäna andra under veckan.

Försök bara se trevlig ut. Du är välkommen i alla välvårdade kläder du känner dig bekväm i. Som information kan vi berätta att de flesta männen har kostym eller skjorta och slips, medan kvinnor vanligtvis har klänning eller kjol. Barnen klär oftast upp sig de med.

Det hoppas vi inte. Många av våra medlemmar kommer ensamma till kyrkan varje vecka. Men om du vill komma tillsammans med någon första gången kan du kontakta de lokala missionärerna, så hittar de någon du kan sitta tillsammans med. Det är alltid svårt att vara ny, oavsett omständigheterna, men du lär snart känna de andra medlemmarna i din församling och känner dig hemma.

Ja! Du är välkommen att komma på alla veckoaktiviteter, utflykter, tjänandeprojekt och möten. Vi vill gärna lära känna dig och vi uppskattar ditt deltagande i gemenskapen.

Nej. Besökare måste inte göra något. När brödet och vattnet (som är som nattvarden) skickas runt i församlingen kan du bara skicka brickan vidare till nästa person. Förutom det kan du bara njuta av gudstjänsten. I söndagsskolan frågar läraren ofta om någon vill läsa högt ur skrifterna. Om du inte känner för att göra det, räck inte upp handen.

Det beror antagligen på hur stor församlingen är som du besöker. En del församlingar är så stora att de som vanligtvis kommer kanske inte inser att du är en besökare. Andra är så små att alla medlemmarna känner varandra och definitivt kommer att känna igen och välkomna en nykomling. Hur som helst, tveka inte att presentera dig eller ställa frågor. Alla blir glada att du är där.

Det får de och det gör de. De predikar från talarstolen och tjänar som missionärer, ledare, rådgivare och lärare, och har också många andra ansvar.

Nej. Vi ber inte om donationer och samlar inte in kollekt.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades officiellt år 1830 i Fayette i delstaten New York i USA. Kyrkans första president var Joseph Smith. Han fick i en syn se Jesus Kristus och Gud Fadern och kallades som profet för att återställa Jesu Kristi kyrka. Han fick Guds prästadöme, översatte Mormons bok och skickade missionärer att predika evangeliet över hela Nordamerika och på andra sidan havet.

Kyrkans huvudkvarter flyttade till Ohio, Missouri och Illinois för att undfly förföljelse och hitta en plats där dess medlemmar kunde samlas. På grund av misstänksamhet och lokala politiska konflikter blev profeten Joseph Smith olagligen fängslad 1844 och mördades av en pöbelhop.

Brigham Young var kyrkans näste president. Han ledde de heliga över USA:s slätter i täckta vagnar till Klippiga bergen i Utah. Sedan dess har kyrkan vuxit dramatiskt över hela världen. I dag finns över 16 miljoner medlemmar i 170 länder över hela världen.

Kom och var en del av vår kyrkfamilj

Jesus Kristus liv

Uppståndelse innebär att anden och kroppen förenas igen efter döden och att de aldrig kommer att skiljas åt igen. Jesus uppstod från de döda tre dagar efter sin korsfästelse. Han lever fortfarande och vi kommer också att uppstå och kan bo hos Gud igen.

Ingen vet när Jesus Kristus kommer tillbaka, men vi vet att han kommer tillbaka. Änglarna sa till Jesu apostlar: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen” (Apostlagärningarna 1:11). Bibeln och Mormons bok berättar om tecken som ska föregå Jesu andra ankomst, som krig, hungersnöd och att Jesu Kristi evangelium predikas för alla nationer.

I Bibeln används nästan 200 olika namn, titlar och beskrivningar för att syfta på Jesus. Många av de här titlarna fångar hans storhet och mission på ett underbart sätt.

 • Kristus
 • Frälsare
 • Återlösare
 • Guds Son
 • Jehova
 • Guds Lamm
 • Livets bröd
 • Rådgivare
 • Immanuel
 • Världens ljus
 • Herre
 • Mästare
 • Medlare
 • Levande vatten
 • Fridsfurste
 • Förespråkare
 • Messias
 • Israels Helige
 • Enfödde
 • Den gode herden

Guds natur

Vi är alla barn till vår himmelske Fader och eftersom han är en god och kärleksfull far är han medveten om dig. Han känner dig. Han känner till dina utmaningar, dina framgångar, dina styrkor och din otroliga potential. Och han älskar dig, fullt medveten om allt detta. Inget är viktigare för honom än din lycka. Det är därför han vill att du lär känna honom.

Om du letar efter obestridliga, vetenskapliga bevis för att Gud existerar vill vi föreslå ett annat tillvägagångssätt. Var och en av oss kan få veta att Gud är verklig, men det är något som sker genom en mycket personlig process då vi söker honom genom studier, tjänande, bön och gudomlig inspiration. När vi har den kunskapen kan vi se bevis på Guds existens överallt – i naturen, i våra dagliga liv och i våra bönesvar.

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kanske ingen titel för Gud viktigare än ”vår himmelske Fader”. Vi tror att varje människa har en ande, och att Gud är far till alla dessa andar. Vi är bokstavligen hans barn, och han vill ha en relation med oss. Andra namn för Gud (som kommer från hebreiskan) finns också i Bibeln, såsom Elohim, Jehova och Abba – namn som Jesus Kristus tilltalade Gud med när han bad i Getsemane trädgård. Och vad betyder Abba? Far.

Bön

Bibeln uppmuntrar oss att be, samtidigt som den ger oss många exempel och råd om hur man kan göra det:

Markus 11:24

”Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert.”

Kolosserbrevet 4:2

”Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse.”

Jakobs brev 5:16

”Bekänn … era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan.”

1 Johannesbrevet 5:14

”Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.”

När Jesus Kristus uppmuntrade sina lärjungar att be uppsände han en bön för att ge dem ett exempel att följa. Den brukar kallas för Herrens bön, och vi kan be med samma mönster. Vi börjar med att vända oss till Gud och visa tacksamhet. Sedan ber vi om det vi behöver, innan vi avslutar vår bön med ”amen”. Du kan läsa om det i både Matteus 6:9–13 och Lukas 11:1–4.

Man kan be på många olika sätt. Vi kan be för oss själva, eller som familj. Vi kan be innan vi äter, innan vi går och lägger oss, det första vi gör på morgonen eller faktiskt när som helst. Det viktiga är att vi tar oss tid till att uppriktigt uttrycka vår tacksamhet till Gud och be honom om hjälp.

Förutom bönen kan meditation hjälpa oss att fokusera våra sinnen på Gud och hjälpa oss att känna Anden. På så sätt är meditation en form av bön.

Vi ber gärna med dig

Tempel och vigslar

Det beror på. Templet är endast öppet för medlemmar i kyrkan som har arbetat på att förbereda sig för att få ut så mycket som möjligt av sin tempelupplevelse. Men när ett tempel precis har byggts och vid andra speciella tillfällen hålls öppet hus för allmänheten så att de kan få en rundtur inne i templet. Dessutom har många tempel ett besökscenter som, liksom tempelområdet, är öppet för alla.

För sista dagars heliga skiljer sig ett tempel från andra kyrkobyggnader. Det är en plats som kyrkans medlemmar besöker för att ge löften till Gud. Detta inbegriper löften om att hålla buden, att vara goda makar och att ta hand om varandra genom att dela med oss av det vi har. Och eftersom vi tror på att familjen är evig handlar mycket av det tjänande som utförs i templet om att göra familjebanden ännu starkare. Vigslar förrättas för att vara för evigt – inte bara ”tills döden skiljer er åt”. Föräldrar och barn blir eviga familjer. Vi minns våra förfäder. I templen pågår febril aktivitet!

Familjen har en central roll i Guds plan för vår lycka och det är meningen att äktenskapet ska vara längre än ”tills döden skiljer er åt”. I vigselceremonin i templet förenas man och hustru för evigt. Den här ceremonin kallas en ”tempelbesegling” eftersom paret förenas för jordelivet och evigheten. Bruden och brudgummen lovar att hedra och älska varandra helt och hållet och att följa Jesu lärdomar och föredöme. Om de håller de här löftena får de i sin tur löftet att deras äktenskap och deras familj kommer att vara in i nästa liv.

I templen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga förenas man och hustru för evigheten. Den här ceremonin kallas en ”tempelbesegling” eftersom paret förenas för jordelivet och evigheten. Men efter den ceremonin firas ofta bröllop på traditionellt sätt med en mottagning där man äter, dansar och firar kärleken tillsammans.

Speciella och unika religiösa plagg är något som många religioner har gemensamt. Religiösa plagg tjänar många syften. Mormonernas underkläder, som mer lämpligt kallas tempelklädnad, består av två delar som liknar en undertröja och underbyxor. De bärs under vanliga kläder av kyrkans vuxna medlemmar. De är en påminnelse för dem om löftena de har gett till Gud. De anses vara heliga för medlemmarna som bär dem.

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga får gifta sig med vem de vill. Men de vigslar som förrättas i templet kan bara ingås av två värdiga medlemmar i kyrkan.

Livet efter döden

Vi tror att himlen är att bo hos Gud och Jesus för evigt. Skrifterna ger oss en inblick i hur det kommer att vara. Jesus förkunnade: ”I min Fars hus finns många rum” (Johannes 14:2). Ett av himlens största glädjeämnen är att om vi är rättfärdiga kan vi leva med familjen för evigt och bli ”Guds arvingar och Kristi medarvingar” (Romarbrevet 8:17). Naturligtvis känner vi inte till varje detalj av hur det kommer att vara i himlen, men i stort sett tror vi att det är en plats där vi känner ”oändlig lycka” (Mosiah 2:41), vilket låter ganska trevligt.

Vi har en annan syn på helvetet än bilderna av lava, eld och högafflar som skildras i filmer. Om vi väljer att inte följa Gud i livet kommer vår ande att gå till ett tillfälligt helvete när vi dör. I det här fallet syftar ”helvetet” mer på ett sinnestillstånd än en faktisk plats. Smärta kommer av ånger och sorg – inte av eld och svavel.

Men Gud och Jesus är oändligt rättvisa och barmhärtiga. Vi tror att de som inte hade möjlighet att lära känna Jesus och ta emot honom i livet får den möjligheten efter döden. De får undervisning om hans evangelium, och om de vänder sig till Gud får de en plats i himlen efter den slutliga domen.

Den slutliga domen sker efter att Jesus har återvänt till jorden och vi har uppstått. Utifrån våra handlingar och våra hjärtans önskningar får vi uppleva de olika härlighetsgraderna som beskrivs i 1 Korintierbrevet 15:41–42: ”Solen har sin glans, månen en annan glans och stjärnorna en annan, och stjärna skiljer sig från stjärna i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse.” Tack vare Frälsarens fullkomliga kärlek och förståelse kommer alla fortfarande att ha ett bättre liv än de hade på jorden, men bara de som följde Gud kommer att kunna bo i hans närhet.

När sista dagars heliga gifter sig vet de att äktenskapet är tänkt att vara för evigt. Vigselceremonier i templet innehåller orden ”för tid och all evighet”, inte ”tills döden skiljer er åt”. Men det är inte orden som gör ett evigt äktenskap möjligt, det är Guds kraft. Barn som fötts av föräldrar som vigdes i templet är automatiskt ”beseglade” till sina föräldrar. Familjer som blir medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga senare i livet kan också besöka templet för att beseglas tillsammans.

Övervinna svårigheter

Det är okej att vara ledsen. Du kan vara ledsen och fortfarande ha tro på att Gud älskar dig och att saker och ting kommer att ordna sig till slut.

Tveka inte att prata med någon om dina känslor, till exempel med en som arbetar med sorgbearbetning, en familjemedlem, en betrodd vän eller en kyrklig ledare. Låt dem trösta dig, även om de inte helt kan förstå vad du går igenom.

Du kan också finna frid i Jesus Kristus evangelium. Gud är där och han bryr sig om dig och är medveten om dig. Jesus tog på sig allt lidande så att han skulle veta hur han kan hjälpa dig att övervinna ditt. Du kan vara med nära och kära igen efter döden. De här lärdomarna tar inte bort all smärta, men de kan ge hopp och insikt.

”Och [Gud] ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta” (Uppenbarelseboken 21:4).

Lycka är ett val. Vi kan välja att vara lyckliga även när saker och ting går fel. Vi behöver komma ihåg att Gud älskar oss och att ”allt samverkar till det bästa” (Romarbrevet 8:28). Vi är här för att växa genom utmaningar, men vi är också här för att finna lycka längs vägen. Vi kan välja lycka genom att inte jämföra oss själva med andra, vara tacksamma för det vi har, omge oss med positiva människor, tjäna andra och känna igen Guds hand i våra liv. Mormons bok talar om för oss att ”människorna är till för att de ska kunna ha glädje” (2 Nephi 2:25).

Det är en svår fråga. Det börjar med de små sakerna. Först måste vi vilja förändra oss och känna hopp om att det är möjligt. Du kan göra det med Guds hjälp. Mormons bok talar om för oss att ”med små och enkla medel uträttas mycket stort” (Alma 37:6).

Välj några mindre saker som du kan arbeta på. Det kan vara andliga mål som att be, läsa skrifterna eller gå i kyrkan. Du kan också sätta upp mål för att övervinna dåliga vanor eller synder. Jesus betalade priset för alla våra misstag, synder och sorger eftersom ingen av oss är fullkomlig. Om du inte vet vad du behöver ändra på, försök då att fråga Gud. Du kan också tala med missionärerna, de kan hjälpa dig veta mer om vad Gud vill att du ska göra.

Dop

Ja. Jesus sa tydligt i Johannes 3 att man måste födas av vatten och Ande för att komma in i himmelriket.

Sista dagars heliga tror att man ska kunna skilja på rätt och fel när man döps. Därför döper inte kyrkans medlemmar bebisar. I stället får barn döpas från och med åtta års ålder.

Om dopet utfördes utan rätt myndighet eller på ett sätt som inte överensstämmer med hur Frälsaren döptes behöver det göras om. Dopet är en förutsättning för medlemskap i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Gud har berett ett sätt för alla att kunna ta emot hans välsignelser – också efter döden. Dop och andra nödvändiga förrättningar kan utföras å deras vägnar som har dött utan den möjligheten. Aposteln Paulus talade om dop för de döda i Bibeln (se 1 Korintierbrevet 15:29) och medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter med det bruket i templen i dag.

Så här fungerar det: Sista dagars heliga studerar sin släkthistoria för att hitta namn på personer som dött utan att ha blivit döpta. Medlemmarna döper sig sedan i templet å sina förfäders vägnar. Det här tjänandet för andra utförs i kärlek – och eftersom livet fortsätter efter döden är de som har dött medvetna om förrättningarna och kan välja om de vill ta emot dem eller inte.

När en person har döpts lägger de som har rätt prästadömsmyndighet händerna på den döpta personens huvud för att konfirmera honom eller henne som medlem i kyrkan och ge honom eller henne den Helige Andens gåva.

Jesus lärde att man måste döpas för att komma in i himmelriket. Men vad händer med dem som dör utan att ha blivit döpta eller ens känt till Jesus? Hur kan de också frälsas?

Tack och lov är Gud kärleksfull och har berett en väg för alla att ta emot alla hans välsignelser – även efter döden. I templet utförs dop och andra nödvändiga förrättningar till förmån för dem som inte har haft möjlighet till det i livet. Aposteln Paulus talade om dop för de döda i Bibeln (1 Korintierbrevet 15:29), och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter att utföra dessa i templen i dag.

Så här fungerar det: Sista dagars heliga släktforskar för att upptäcka namn på personer som har dött utan att ha blivit döpta. De döps sedan till förmån för dessa förfäder i templet. Detta tjänande för andra erbjuds i kärlek, och eftersom livet fortsätter efter döden är de som har dött medvetna om förrättningarna och kan välja om de vill ta emot dem eller inte.

Ta reda på hur du kan döpas

Missionsarbete

Varenda medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har ansvaret att sprida evangeliet, men det är alltid ett eget val om man vill utföra en heltidsmission. Unga människor uppmuntras särskilt att tjäna som missionärer eftersom det är ett utmärkt tillfälle att lära sig, tjäna och växa.

Nej. Många missionärer betalar faktiskt för hela sin mission själva. De sparar ofta pengar i åratal i förväg. Ibland gör familjerna ekonomiska uppoffringar för att kunna hjälpa till att skicka iväg en missionär.

Nej. ”Äldste” är faktiskt inte ett namn utan en titel som manliga missionärer har. Kvinnliga missionärer kallas på samma sätt för ”Syster” och sitt efternamn. ”Äldste” och ”Syster” är hedrande titlar som visar respekt.

Nej. Inspirerade ledare i kyrkan tilldelar varje missionär ett visst område där de ska verka. En del stannar kvar i sitt hemland och en del åker utomlands, men alla missionärer tjänar i vetskap om att kallelsen i slutändan kommer från Gud.

Beroende på dagen kan du hitta missionärer som bland annat besöker andra, är volontärer i samhället, undervisar om Gud, med mera. De är aldrig för upptagna för att hjälpa dig.

Att arbeta i par skyddar missionärerna. Det följer också mönstret som Jesus undervisade om: ”Och han kallade till sig de tolv och började sända ut dem två och två” (Markusevangeliet 6:7).

Det finns över 65 000 sista dagars heliga heltidsmissionärer över hela världen. Det finns troligen missionärer i ditt område.

Första steget är att träffa missionärerna. De undervisar dig om grundläggande trosuppfattningar och trosutövning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De kan också besvara dina frågor om kyrkan och berätta för dig vad som förväntas av dess medlemmar.

Du bör också börja gå på gudstjänster. Där finner du glädjen i att tillhöra en gemenskap av människor som bryr sig om varandra och som försöker följa Jesu Kristi exempel.

När du känner dig redo att gå med i kyrkan kan du välja att döpas och bli medlem officiellt. Du kan döpas antingen av missionärer eller av någon du har lärt känna i kyrkan.