Vanliga frågor

Nedan följer några frågor som ofta ställs om medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Om du har fler frågor ordnar vi gärna så att du får träffa missionärer.

Kristna trosuppfattningar

Mormons bok

Beställ ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu

Livsstil

Kyrkans möten

Kom och var en del av vår kyrkfamilj
Hitta en kyrka nära dig

Jesus Kristus liv

Guds natur

Bön

Vi ber gärna med dig
Träffa missionärerna

Tempel och vigslar

Livet efter döden

Övervinna svårigheter

Dop

Ta reda på hur du kan döpas
Träffa missionärerna

Missionsarbete