Jesus kyrka återställdes

År 1820 kallade Gud och Jesus en ny profet att återställa den sanna kyrkan. Han hette Joseph Smith.

Joseph Smith växte upp som enkel bondpojke i Palmyra i staten New York. Många kyrkor och predikanter konkurrerade om konvertiter i området. Joseph var förvirrad över vilken kyrka han skulle ansluta sig till eftersom alla undervisade om olika saker. Han stötte på en vers i Bibeln där det stod att man kunde be till Gud om man hade en fråga, och att han skulle svara.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu

Joseph bestämde sig för att be. Han gick till en enskild plats i skogen och knäböjde och frågade ödmjukt Gud i bön vilken kyrka han skulle gå med i. Gud och Jesus visade sig för honom i en syn. Senare beskrev Joseph den här heliga upplevelsen:

”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig. … När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sa, medan han pekade på den andre: ’Denne är min älskade Son. Hör honom!’” (Joseph Smith – Historien 1:16–17).

Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus sa till Joseph att han inte skulle ansluta sig till någon av de befintliga kyrkorna. De sa att Jesus genom honom så småningom skulle återställa sin ursprungliga kyrka. Joseph Smith skulle bli en profet, precis som bibliska profeter i forna tider. Med tiden fick han den viktiga prästadömsmyndighet som hade gått förlorad och med den makten att döpa, bota sjuka och kalla apostlar och andra ledare. Den återställda kyrkan organiserades officiellt den 6 april 1830.

Mormons boks roll i återställelsen av Jesus Kristus kyrka

När Jesus återupprättade sin kyrka förde han fram en forntida uppteckning som översattes av Joseph Smith. Den kallas för Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Den både stöder och förtydligar Bibeln och ser till att Jesus Kristus lärdomar förblir rena och korrekta. Du kan komma till insikt om att Mormons bok, liksom Bibeln, är Guds ord genom att läsa den och be om att få veta om den är sann. Om Gud svarar att den är sann så vet du att Joseph Smith var en profet och att du har funnit Jesus sanna kyrka.

Lär dig om Jesus Kristus återställda kyrka
Träffa missionärerna

Jesus Kristus leder sin kyrka i dag

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Jesus Kristus återställda kyrka. Jesus leder sin kyrka och vägleder oss aktivt till Gud genom en nutida profet.

Kom och tillbe Frälsaren Jesus Kristus med oss! Du välsignas när du studerar hans lärdomar i skrifterna och lyssnar på vad han har sagt till profeter och apostlar i vår tid. Du känner Guds kärlek när du tjänar andra i Herrens kyrka.

Alla är välkomna i kyrkan
Hitta en kyrka nära dig

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.