Jesus kyrka återställdes

År 1820 kallade Gud och Jesus en ny profet att återställa den sanna kyrkan. Han hette Joseph Smith.

Joseph Smith växte upp som enkel bondpojke i Palmyra i staten New York. Många kyrkor och predikanter konkurrerade om konvertiter i området. Joseph var förvirrad över vilken kyrka han skulle ansluta sig till eftersom alla undervisade om olika saker. Han stötte på en vers i Bibeln där det stod att man kunde be till Gud om man hade en fråga, och att han skulle svara.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu

Joseph bestämde sig för att be. Han gick till en enskild plats i skogen och knäböjde och frågade ödmjukt Gud i bön vilken kyrka han skulle gå med i. Gud och Jesus visade sig för honom i en syn. Senare beskrev Joseph den här heliga upplevelsen:

”Jag [såg] en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig. … När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sa, medan han pekade på den andre: ’Denne är min älskade Son. Hör honom!’” (Joseph Smith – Historien 1:16–17).

Gud Fadern och hans Son Jesus Kristus sa till Joseph att han inte skulle ansluta sig till någon av de befintliga kyrkorna. De sa att Jesus genom honom så småningom skulle återställa sin ursprungliga kyrka. Joseph Smith skulle bli en profet, precis som bibliska profeter i forna tider. Med tiden fick han den viktiga prästadömsmyndighet som hade gått förlorad och med den makten att döpa, bota sjuka och kalla apostlar och andra ledare. Den återställda kyrkan organiserades officiellt den 6 april 1830.

Mormons boks roll i återställelsen av Jesus Kristus kyrka

När Jesus återupprättade sin kyrka förde han fram en forntida uppteckning som översattes av Joseph Smith. Den kallas för Mormons bok: Ännu ett testamente om Jesus Kristus. Den både stöder och förtydligar Bibeln och ser till att Jesus Kristus lärdomar förblir rena och korrekta. Du kan komma till insikt om att Mormons bok, liksom Bibeln, är Guds ord genom att läsa den och be om att få veta om den är sann. Om Gud svarar att den är sann så vet du att Joseph Smith var en profet och att du har funnit Jesus sanna kyrka.

Lär dig om Jesus Kristus återställda kyrka
Träffa missionärerna

Jesus Kristus leder sin kyrka i dag

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är Jesus Kristus återställda kyrka. Jesus leder sin kyrka och vägleder oss aktivt till Gud genom en nutida profet.

Kom och tillbe Frälsaren Jesus Kristus med oss! Du välsignas när du studerar hans lärdomar i skrifterna och lyssnar på vad han har sagt till profeter och apostlar i vår tid. Du känner Guds kärlek när du tjänar andra i Herrens kyrka.

Alla är välkomna i kyrkan
Hitta en kyrka nära dig

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Fler och fler människor förkastar tanken på organiserad religion och föredrar att vara andliga på sitt eget sätt och försöker leva goda liv. Men vi behöver både organiserad religion och personlig andlighet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillhandahåller den struktur och prästadömsmyndighet som behövs för att uppfylla alla Guds bud, inklusive dopet och sakramentet (eller med andra ord nattvarden). Vi bör gå i kyrkan på söndagarna men också anstränga oss att vara andliga och tjäna andra under veckan.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades officiellt år 1830 i Fayette i delstaten New York i USA. Kyrkans första president var Joseph Smith. Han fick i en syn se Jesus Kristus och Gud Fadern och kallades som profet för att återställa Jesu Kristi kyrka. Han fick Guds prästadöme, översatte Mormons bok och skickade missionärer att predika evangeliet över hela Nordamerika och på andra sidan havet.

Kyrkans huvudkvarter flyttade till Ohio, Missouri och Illinois för att undfly förföljelse och hitta en plats där dess medlemmar kunde samlas. På grund av misstänksamhet och lokala politiska konflikter blev profeten Joseph Smith olagligen fängslad 1844 och mördades av en pöbelhop.

Brigham Young var kyrkans näste president. Han ledde de heliga över USA:s slätter i täckta vagnar till Klippiga bergen i Utah. Sedan dess har kyrkan vuxit dramatiskt över hela världen. I dag finns över 16 miljoner medlemmar i 170 länder över hela världen.

Första steget är att träffa missionärerna. De undervisar dig om grundläggande trosuppfattningar och trosutövning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De kan också besvara dina frågor om kyrkan och berätta för dig vad som förväntas av dess medlemmar.

Du bör också börja gå på gudstjänster. Där finner du glädjen i att tillhöra en gemenskap av människor som bryr sig om varandra och som försöker följa Jesu Kristi exempel.

När du känner dig redo att gå med i kyrkan kan du välja att döpas och bli medlem officiellt. Du kan döpas antingen av missionärer eller av någon du har lärt känna i kyrkan.

Precis som Bibeln har Mormons bok flera författare. Den är en samling dagböcker och historiska uppteckningar som förts vidare från en författare till nästa under en tidsperiod som sträcker sig över cirka 1 000 år. Den första författaren är profeten Nephi, som lämnade Jerusalem med sin familj 600 f.Kr. och kom till den amerikanska kontinenten. Nephi gav uppteckningen till sin yngre bror, som sedan gav den vidare till sin son. Var och en av författarna gav uppteckningen till någon de litade på. Mormon var profeten som gjorde ett sammandrag av alla uppteckningarna till en enda bok. Därför heter boken Mormons bok.

År 1823 leddes Joseph Smith till de här forntida uppteckningarna och han översatte dem genom Guds kraft.