Hitta en kyrka nära dig

Ange ett värde

Hur går gudstjänsterna till?

Varje söndag samlas vi för att sjunga psalmer, höra andliga tal och undervisa varandra om Frälsaren. I kyrkan laddar vi våra andliga batterier och det är det perfekta sättet att hålla vårt fokus i livet på Jesus. Alla besökare är välkomna att närvara vid vår kristna gudstjänst och tillbe med oss.

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med ett huvudmöte för alla och en särskild lektion i en grupp som indelats efter ålder eller organisation.

Försök bara se trevlig ut. Du är välkommen i alla välvårdade kläder du känner dig bekväm i. Som information kan vi berätta att de flesta männen har kostym eller skjorta och slips, medan kvinnor vanligtvis har klänning eller kjol. Barnen klär oftast upp sig de med.

Det hoppas vi inte. Många av våra medlemmar kommer ensamma till kyrkan varje vecka. Men om du vill komma tillsammans med någon första gången kan du kontakta de lokala missionärerna, så hittar de någon du kan sitta tillsammans med. Det är alltid svårt att vara ny, oavsett omständigheterna, men du lär snart känna de andra medlemmarna i din församling och känner dig hemma.

Nej. Besökare måste inte göra något. När brödet och vattnet (som är som nattvarden) skickas runt i församlingen kan du bara skicka brickan vidare till nästa person. Förutom det kan du bara njuta av gudstjänsten. I söndagsskolan frågar läraren ofta om någon vill läsa högt ur skrifterna. Om du inte känner för att göra det, räck inte upp handen.

Det beror antagligen på hur stor församlingen är som du besöker. En del församlingar är så stora att de som vanligtvis kommer kanske inte inser att du är en besökare. Andra är så små att alla medlemmarna känner varandra och definitivt kommer att känna igen och välkomna en nykomling. Hur som helst, tveka inte att presentera dig eller ställa frågor. Alla blir glada att du är där.

Nej. Vi ber inte om donationer och samlar inte in kollekt.