Sex sätt som du kan få hjälp i livet av att gå i kyrkan

Det kommer alltid att finnas hinder för att gå i kyrkan. Du kanske arbetar eller har idrottsträning på söndagar, du tror inte att kyrkan är nödvändig eller du kanske helt enkelt bara vill slappna av efter en stressig vecka. Oavsett vilka hinder du ställs inför blir du välsignad för att du väljer att följa Guds befallning att tillbe honom i kyrkan. Här är sex anledningar till att du borde gå i kyrkan.

1

Att tillbe Gud är en befallning

I ett av de tio budorden befaller Gud att vi ska helga sabbatsdagen (se 2 Moseboken 20:8–11). Ett sätt som vi håller det budet på är att vi träffas på söndagar för att tillbe Gud och tacka honom. Vi stärks också när vi är tillsammans med andra troende, ser deras tro och hör om deras upplevelser och vittnesbörd.

2

Sakramentet hjälper oss minnas Jesus

I kyrkan tar vi del av sakramentet (eller nattvarden). Jesus befallde: ”Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig” (1 Korintierbrevet 11:24). När vi håller det här budet varje vecka i kyrkan hjälper det oss att minnas vad Jesus har gjort för oss och att bestämma oss för att följa honom.

3

Guds kyrka behöver dig

I Bibeln jämförde aposteln Paulus kyrkan med en kropp, med Jesus som huvud. Han sa att varje kroppsdel är viktig och måste göra sin del för att kroppen ska fungera (se Efesierbrevet 4:16). Att du deltar i kyrkan och delar med dig av din tid och dina talanger förbättrar och stärker både dig och människorna omkring dig.

4

Kyrkans gudstjänster undervisar och uppbygger

Det vi lär oss i kyrkan ger oss vägledning om hur vi kan följa Gud, förbättra vår andlighet och leva bättre liv. Du kan bli upplyft av andra troende och av möjligheten att tjäna och tillbe Gud. Du kan också känna den Helige Anden som ger ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet” (Galaterbrevet 5:22).

5

Du får en känsla av tillhörighet

Kyrkan är en gemenskap där vi kan umgås och stötta varandra. Du kan få vänner, känna samhörighet och bygga upp ett stödnätverk som du kan lita på. Gemenskapen i kyrkan hjälper oss att ”sörja med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst” (Mosiah 18:9).

6

Gud kan tala till dig

Du kan hitta svar i kyrkan. Du kanske kämpar med en viss fråga eller behöver lite vägledning i livet. Kanske behöver du bara känna Guds kärlek och veta att han är där. När du lyssnar på predikningar och studerar Guds lärdomar får du möjlighet att få insikt från Gud. Han vill kommunicera med dig, och kyrkan är en bra plats att höra hans röst i ditt hjärta och sinne.

Varför ska jag ge Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga en chans?

Det är Jesus Kristus återställda kyrka

Det finns många kristna kyrkor, och det kan vara överväldigande att veta vilken man ska välja. År 1820 bad en pojke som hette Joseph Smith för att få veta vilken kyrka han skulle gå med i. Gud och Jesus visade sig för Joseph och berättade för honom att kyrkan som Jesus hade bildat när han var på jorden inte längre fanns. Guds myndighet att döpa hade gått förlorad och en del lärdomar hade förändrats. Gud kallade Joseph till att bli den nye profeten, som Mose eller Noa, som skulle återställa hans kyrka: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Det finns en församling i närheten

Vi välkomnar alla människor att komma och tillbe med oss. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga växer runt om i världen och alla människor, oavsett språk, kultur och bakgrund, inbjuds komma till Guds rike. Du kan förmodligen hitta en lokal församling nära ditt hem.

Kom till en gudstjänst. Alla besökare är välkomna.
Hitta en kyrka nära dig