Hur hittar jag den kristna kyrkan som är rätt för mig?

”Vilken kyrka borde jag gå i? Bryr sig Gud om vilken kyrka jag tillhör?” Du kan ha ställt dig frågor som de här när du har övervägt om det finns plats för religion i ditt liv. När man söker efter en kyrka kan det vara till hjälp att fundera över vad Jesus och hans apostlar och profeter har undervisat om.

Hitta en grupp troende

I ett av sina tio budord sa Gud: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den” (2 Moseboken 20:8). Ett sätt som vi kan helga sabbatsdagen på är att gå till kyrkan. Jesus lärde också: ”Ni ska ofta komma tillsammans” (3 Nephi 18:22). Gud vill att vi ska gå till kyrkan regelbundet för att tillbe honom och bli stärkta av andra troende.

Gud vill att vi ska gå till kyrkan på söndagarna men han vill också att vi ska utöva vår tro varje dag. Han sa till oss: ”Älska din nästa som dig själv” (Matteus 22:39). När vi söker efter sätt att älska, tjäna och dela med oss av våra talanger regelbundet som en del av kyrkans gemenskap, gör vi det som Gud vill att vi ska göra.

Hitta en kyrka som leds av Jesus Kristus

I Bibeln lär Paulus är Jesus kyrka är uppbyggd ”på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv” (Efesierbrevet 2:20). Jesus är sin kyrkas överhuvud, och han kallar apostlar och profeter för att hjälpa honom vägleda och undervisa sitt folk. Samma organisation med apostlar och profeter finns i Kristus kyrka i dag – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

År 1820 knäböjde en ung man som hette Joseph Smith i bön och frågade Gud vilken av alla de kristna kyrkorna han skulle ansluta sig till. Den bönen ledde till att Gud började återställa förlorade sanningar och återigen talade till världen genom en profet. Gud och Jesus Kristus sa till Joseph att inte gå med i någon av kyrkorna. I stället kallades Joseph till profet och befalldes att organisera Kristus återställda kyrka, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Finn välsignelser genom tillbedjan och tjänande

Gud vill välsigna dig, bland annat med lycka. Du kan finna lycka helt enkelt genom att vara med andra troende och genom att tjäna och tillbe med dem.

En annan välsignelse av att komma till kyrkan regelbundet är att delta i sakramentet (eller nattvarden). Innan han dog tog Jesus bröd och vin, välsignade det och gav det till sina lärjungar. Han sa till dem att de representerade hans kropp och blod och att de skulle fortsätta att ta del av brödet och vinet ofta för att minnas honom (se Lukas 22:19–20 och 3 Nephi 18:1–11).

Var uppmärksam på hur du känner dig i kyrkan. Gud låter dig veta om du är på rätt plats genom den Helige Anden. Anden hjälper dig att känna ”kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet” (Galaterbrevet 5:22).

Hitta en kyrka nära dig

Jesus Kristus kyrka är till för hela världen. Det innebär att du förmodligen kan hitta en församling i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga nära ditt hem.

Kom och var med under en gudstjänst. Alla besökare är välkomna.
Hitta en kyrka nära dig