Sakramentet

Den viktigaste delen av våra söndagsmöten är sakramentet (eller nattvarden).

Varje vecka välsignas bröd och vatten som delas ut till församlingen. När vi äter och dricker de här sinnebilderna lovar vi att minnas Jesus offer och att sträva efter att hålla hans bud. Det är ett underbart tillfälle att känna Guds kärlek till oss och att be den Helige Anden vägleda och trösta oss.

Det första sakramentet

Kvällen före sin korsfästelse träffade Jesus sina apostlar och instiftade sakramentet. Han tog ett bröd, välsignade och bröt det och gav åt dem och sa: ”Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta för att minnas mig” (Lukas 22:19). Sedan tog han vin, välsignade det och gav det till dem och sa: ”Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för er” (Lukas 22:20).

I dag tar vi sakramentet som en påminnelse varje vecka om offret som Jesus Kristus gjorde, vilket gör det möjligt för oss att få förlåtelse för våra synder och leva igen efter döden.

Kom och var med under en gudstjänst. Alla besökare är välkomna.
Hitta en kyrka nära dig

Löftena vi ingår under sakramentet

När vi tar sakramentet varje vecka lovar vi att

1. vi är villiga att ta på oss Jesus namn och alltid minnas honom (det innebär att vi försöker representera Jesus genom våra ord och handlingar)

2. vi ska hålla hans bud.

Välsignelser av att ta del av sakramentet

Om vi håller de åtaganden vi ingått med Herren får vi löftet om hans Helige Andes vägledning och tröst. Att ha den Helige Anden hos oss är en av de största välsignelserna i det här livet.

Varför vi använder vatten i stället för vin

Att minnas Frälsaren är den viktigaste delen av sakramentet. Gud har uppenbarat för nutida profeter att vatten också kan symbolisera Jesus blod och påminna oss om hans offer.