Söndagens gudstjänst

Kyrkan är en tillflykt undan vardagens kaos. Gudstjänsten ger oss möjlighet att fokusera på att tillbe Gud och att älska vår nästa. Då laddar vi våra andliga batterier och det är ett perfekt sätt att hålla vårt fokus i livet på Jesus.

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med att de ser ungefär likadana ut – ett huvudmöte för alla och en lektion i grupper som indelats efter ålder eller allmänna intressen.

Kom till en gudstjänst. Alla besökare är välkomna.
Hitta en kyrka nära dig

Sakramentsmötet

Huvudmötet för alla kallas för ett sakramentsmöte. Det här mötet består av sång, bön och andliga tal som ges av olika medlemmar i församlingen varje vecka. Men den viktigaste delen av mötet är när vi tar del av sakramentet (eller nattvarden).

Musik och psalmer

När vi sjunger om Frälsaren och våra många välsignelser hjälper det oss att känna oss närmare Gud. Under ett vanligt sakramentsmöte sjungs tre eller fyra psalmer av hela församlingen. Det kan också förekomma ytterligare musiknummer av en kör, en liten grupp eller en solist. Du kanske känner igen några av psalmerna som ”Närmare, Gud, till dig” eller ”O, store Gud”, men du får säkert också lära dig några nya psalmer. Och det gör inget om du sjunger falskt! Låt din röst ljuda ändå när du sjunger tillsammans med oss.

Vittna för varandra

Första söndagen i månaden hålls inga vanliga predikningar. I stället kan vem som helst som har något att säga komma upp till talarstolen och uttrycka sina känslor för evangeliet. När vi lyssnar på andras upplevelser och känner att Guds Ande fyller våra hjärtan, kan våra egna övertygelser och trosuppfattningar stärkas.

Söndagens klasser

Innan eller efter sakramentsmötet hålls ett antal andra åldersanpassade lektioner för barn och vuxna. Om du vill gå på de här andra mötena, fråga någon i kyrkan så visar de dig gärna till rätt klassrum.