Komma närmare Gud

Gud är verklig. Han känner dig och älskar dig. Du kan komma närmare honom genom tro, bön och att läsa skrifterna. Den Helige Anden hjälper dig när du strävar efter att lära känna Gud bättre.

Upptäck Guds syfte med ditt liv
Träffa missionärerna

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Vi är alla barn till vår himmelske Fader och eftersom han är en god och kärleksfull far är han medveten om dig. Han känner dig. Han känner till dina utmaningar, dina framgångar, dina styrkor och din otroliga potential. Och han älskar dig, fullt medveten om allt detta. Inget är viktigare för honom än din lycka. Det är därför han vill att du lär känna honom.

Lycka är ett val. Vi kan välja att vara lyckliga även när saker och ting går fel. Vi behöver komma ihåg att Gud älskar oss och att ”allt samverkar till det bästa” (Romarbrevet 8:28). Vi är här för att växa genom utmaningar, men vi är också här för att finna lycka längs vägen. Vi kan välja lycka genom att inte jämföra oss själva med andra, vara tacksamma för det vi har, omge oss med positiva människor, tjäna andra och känna igen Guds hand i våra liv. Mormons bok talar om för oss att ”människorna är till för att de ska kunna ha glädje” (2 Nephi 2:25).

Man kan be på många olika sätt. Vi kan be för oss själva, eller som familj. Vi kan be innan vi äter, innan vi går och lägger oss, det första vi gör på morgonen eller faktiskt när som helst. Det viktiga är att vi tar oss tid till att uppriktigt uttrycka vår tacksamhet till Gud och be honom om hjälp.

Förutom bönen kan meditation hjälpa oss att fokusera våra sinnen på Gud och hjälpa oss att känna Anden. På så sätt är meditation en form av bön.

Det är en svår fråga. Det börjar med de små sakerna. Först måste vi vilja förändra oss och känna hopp om att det är möjligt. Du kan göra det med Guds hjälp. Mormons bok talar om för oss att ”med små och enkla medel uträttas mycket stort” (Alma 37:6).

Välj några mindre saker som du kan arbeta på. Det kan vara andliga mål som att be, läsa skrifterna eller gå i kyrkan. Du kan också sätta upp mål för att övervinna dåliga vanor eller synder. Jesus betalade priset för alla våra misstag, synder och sorger eftersom ingen av oss är fullkomlig. Om du inte vet vad du behöver ändra på, försök då att fråga Gud. Du kan också tala med missionärerna, de kan hjälpa dig veta mer om vad Gud vill att du ska göra.

Det är okej att vara ledsen. Du kan vara ledsen och fortfarande ha tro på att Gud älskar dig och att saker och ting kommer att ordna sig till slut.

Tveka inte att prata med någon om dina känslor, till exempel med en som arbetar med sorgbearbetning, en familjemedlem, en betrodd vän eller en kyrklig ledare. Låt dem trösta dig, även om de inte helt kan förstå vad du går igenom.

Du kan också finna frid i Jesus Kristus evangelium. Gud är där och han bryr sig om dig och är medveten om dig. Jesus tog på sig allt lidande så att han skulle veta hur han kan hjälpa dig att övervinna ditt. Du kan vara med nära och kära igen efter döden. De här lärdomarna tar inte bort all smärta, men de kan ge hopp och insikt.

”Och [Gud] ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga, för det som förr var är borta” (Uppenbarelseboken 21:4).