Att följa Jesus Kristus

Vem är Jesus Kristus? Jesus är världens Frälsare. När vi följer honom finner vi större frid och glädje i livet.

Se vad som är möjligt tack vare honom

2:45

Jesus är Guds Son

Vår himmelske Fader sände sin Son Jesus Kristus att lida för alla de människors synder som någonsin skulle leva på jorden, så att vi kan bli förlåtna. Det här offret för vår skull var möjligt tack vare Jesus gudomlighet och att han levde ett fullkomligt liv.

Jesus var en mästerlig lärare och allas tjänare, men han var oändligt mycket mer än så. När han frågade aposteln Petrus: ”Vem säger ni att jag är?” svarade Petrus: ”Du är Messias, den levande Gudens Son” (Matteusevangeliet 16:15–16).

Jesus gav oss ett fullkomligt föredöme att följa

Jesus levde ett fullkomligt liv för att visa oss vägen tillbaka till vår himmelske Fader. Trots att han aldrig syndade döptes Jesus ändå för att vara lydig mot Gud och för att lära oss att dopet är ett krav för alla.

Ta reda på hur du kan döpas
Träffa missionärerna

Jesus är också det fullkomliga exemplet på kärlek. Under sitt jordeliv tog han hand om de fattiga, botade de blinda (se Johannesevangeliet 9:1–7), välkomnade barnen (se Matteusevangeliet 19:13–14) och till och med förlät dem som korsfäste honom. Hans kärlek är ändlös och tillgänglig för alla som behöver den.

Jesus lärde oss hur vi ska leva och behandla andra

Vid bara tolv års ålder undervisade Jesus de skriftlärda i templet (se Lukasevangeliet 2:46). De var förbluffade över hur mycket han visste. Jesus blev senare den störste lärare som någonsin levat. Han använde sig ofta av liknelser, eller berättelser, för att lära ut viktiga principer. De här liknelserna handlade om vanliga människor i vanliga situationer, vilket gjorde dem lätta att förstå. Hans berättelser rör fortfarande vid våra hjärtan och motiverar oss att följa honom och tjäna andra i dag.

 

Jesu Kristi lärdomar

Arbetarna i vingården

Jesus lärde att alla trofasta människor får samma belöning i himlen, oavsett hur länge var och en av dem har varit trofast (se Matteusevangeliet 20:1–16).

Tjänaren som inte förlät

Jesus gav oss en viktig lärdom om förlåtelse genom att fråga: ”Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?” (Matteusevangeliet 18:33)

Den barmhärtige samariern

Jesus sa att vi ska älska vår nästa. Liknelsen om den barmhärtige samariern lär oss att vår nästa kan vara vem som helst, även främlingar och fiender (se Lukasevangeliet 10:25–37).

Den förlorade sonen

Varje människa som vänder sig till Kristus tas emot med kärlek och öppen famn av honom, oavsett vad han eller hon har gjort (se Lukasevangeliet 15:11–32).

Det förlorade fåret

När vi är vilsna eller ensamma och vänder oss till Jesus välkomnar han oss inte bara tillbaka utan gläds liksom herden som sa: ”Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får” (Lukasevangeliet 15:1–6).

Mormons bok innehåller också Frälsarens kraftfulla lärdomar. Under sitt besök till det forntida Amerika lärde han folket hur man ber, hur man är ödmjuk och hur man behandlar sin familj.

Läs Jesu lärdomar i Mormons bok
Skicka efter ett gratisexemplar

Jesus led och dog för våra synder

Jesus kom till jorden för att rädda oss från våra synder. Han var villig att lida och offra sig för att betala priset för våra misstag, så att vi kan omvända oss och bli förlåtna för dem.

I Getsemane kände Jesus tyngden av varenda synd och smärta mänskligheten någonsin upplevt. Han led för varenda människa som någonsin har levat, och det gjorde att han blödde ur varje por (se Lukasevangeliet 22:44). Han blev gripen, spottad på, piskad och sedan korsfäst. Till och med medan han dödades av sitt eget folk bad han Gud att ha förbarmande med dem (se Lukasevangeliet 23:34).

När vi går genom livet gör vi alla misstag och sådant vi ångrar. Men så länge vi ber till vår himmelske Fader om förlåtelse och försöker bli bättre, kan vi bli rena igen. Vi står alla i skuld till vår Frälsare och Återlösare Jesus Kristus för hans stora kärlek.

Jesus uppstod så att vi kan leva igen

Tre dagar efter sin död uppstod Jesus ur graven och visade sig för många av sina vänner och efterföljare. Han var den förste som uppstod. Det innebär att hans ande återförenades med hans fullkomliggjorda fysiska kropp efter hans död. Eftersom Jesus övervann döden kommer vi alla att uppstå en dag.

Kom och tillbe Frälsaren med oss
Hitta en kyrka nära dig

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.