Hur kan jag bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

Man kan lära sig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga på flera sätt. Du kan komma till kyrkans möten, fråga dina vänner som är medlemmar vad de tror på eller träffa våra missionärer. När du har lärt dig om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och vill bli medlem kan du välja att bli döpt.

Kom till kyrkan – alla är välkomna!

Du behöver inte vara medlem för att komma till en gudstjänst. Besökare är alltid välkomna. Vår gudstjänst på söndagen består bland annat av att vi tar del av sakramentet (eller nattvarden) och deltar i söndagsskolan och kyrkans andra klasser.

Kom till en gudstjänst. Alla besökare är välkomna.
Hitta en kyrka nära dig

Träffa missionärerna

Att träffa missionärer, antingen personligen eller på internet, är ett av de bästa sätten att lära sig mer om vår tro. Missionärerna berättar kortfattat om Jesus, Guds plan för dig och hur du kan stärka din familj. De kan besvara dina frågor om kyrkan och hur du kan bli medlem. Du behöver inte bli medlem i kyrkan bara för att du träffar missionärerna. Det är helt enkelt ett sätt att lära dig mer om kyrkan.

Vi vill gärna träffa dig
Träffa missionärerna

Bli döpt

Hur vet man om man vill bli döpt? När du känner en tydlig, fridfull känsla så vet du att det du har lärt dig är sant. Vi kallar det här för ett vittnesbörd. När du får ett vittnesbörd om Jesus och hans evangelium kan du följa hans exempel genom att döpas. Jesus döptes genom nedsänkning i Jordanfloden av Johannes Döparen (se Matteus 3:13–17). Jesus lärde: ”Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike” (Johannes 3:5). Du kan döpas antingen av en missionär eller av någon du har lärt känna i kyrkan.