Gud talar till oss genom profeter

Profeterna vägledde Guds folk under Bibelns tid – och de leder fortfarande oss i dag.

Varför finns det profeter?

Gud vill att vi ska övervinna våra utmaningar, bli bättre människor och återvända för att bo hos honom efter det här livet. Men han förväntar sig inte att vi ska klara av det på egen hand. Han vägleder oss genom bön, skrifterna och profeter. En profet är någon som har kallats av Gud att ge vägledning till hela världen. Från Abraham och Mose till levande profeter i dag följer Gud ett mönster för att vägleda sina barn genom profeter.

Hur påverkar profeter samhället?

Guds bud förändras aldrig, men världen vi lever i är i ständig förändring. Olika tidsperioder har fört med sig nya omständigheter och unika utmaningar. Profeter får vägledning från Gud för att hjälpa människan navigera utmaningar och situationer.

I Bibeln uppmanade profeter folket att omvända sig och förutsade Jesus Kristus födelse, död och uppståndelse. I dag fortsätter profeterna att vittna om Jesus. De varnar också och råder alla människor om viktiga ämnen.

Nutida profetiska lärdomar tar upp sociala frågor som äktenskaps- och familjerelationer, praktiska frågor som utbildning och ekonomiskt ansvar och andliga ämnen som hjälper oss att övervinna personliga prövningar och få större självförtroende och tro.

Profeter i dag

Det verkliga provet på en profets ord är när vi tillämpar dem i våra egna liv. De som hör de här budskapen kommenterar ofta: ”Det var som om han talade till mig.” Gud känner till våra innersta bekymmer och vill hjälpa till. Ett av hans sätt att hjälpa sina barn är att inspirera profeter.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är unik i världen i dag eftersom profeter ger regelbunden, gudomlig vägledning från Gud. De här budskapen är tillgängliga för alla människor. Den nuvarande profeten, president Russell M. Nelson, och tolv apostlar talar till världen två gånger om året under en serie möten som kallas generalkonferens. Profetens och apostlarnas ord sänds internationellt och läggs ut på internet så att alla kan glädjas åt dem. Profeten och apostlarna vittnar om att Jesus är Frälsaren, och de hjälper oss att följa hans exempel.

När du lär dig mer om profeter kommer du att förstå att Gud fortfarande talar till oss i dag, och att du kan följa honom bättre och finna större glädje genom att lyssna på profetens råd. Vi inbjuder dig att lära dig mer om Jesus kyrka genom att träffa missionärerna.

Lär dig om Jesus Kristus återställda kyrka
Träffa missionärerna