Vad är Mormons Bok?

Vi kan få hjälp att förstå meningen med livet, besvara viktiga frågor och komma närmare Jesus Kristus genom att läsa den.

Mormons bok innehåller helig skrift från Jesus efterföljare. Precis som Gud talade till Mose och Noa i Bibeln talade han också till människor på den amerikanska kontinenten. Dessa män, som kallas profeter, skrev ner Guds ord. Deras uppteckningar samlades så småningom i en enda bok av en profet som hette Mormon.

Guds folk har alltid blivit undervisade av levande profeter. Liksom vi i dag kämpade kvinnor och män då mot frestelser, sökte efter visdom och levde lyckligare liv när de följde Jesus Kristus lärdomar. Vi kan känna igen oss själva i deras berättelser – inspirerade och inspirerande andliga uppteckningar. Mormons bok är ett bevis på att Gud älskar alla sina barn och är delaktig i deras liv. Den är ett vittne om sanningarna i Bibeln och om Jesus Kristus gudomlighet och lärdomar.

Mormons bok besvarar de stora frågorna

Mormons bok besvarar de stora frågorna

Mormons bok kan hjälpa oss förstå grundläggande frågor som vi alla ställer oss vid något tillfälle:

  • Finns det liv efter döden?
  • Vad väntar oss på andra sidan?
  • Vad är meningen med livet?
  • Hur kan jag känna glädje och frid i nuet?
  • Känner Gud mig och hör han mina böner?
  • Hur kan jag undvika synden och lära mig hur jag verkligen omvänder mig?

Om du vill kan missionärer träffa dig och samtala om skriftställen som besvarar dessa frågor. De tar också med sig en kostnadsfri Mormons bok till dig.

Mormons boks löfte

Gud lovar oss att om vi läser Mormons bok med ett öppet hjärta och sinne uppenbarar han dess gudomliga ursprung och att den är sann för var och en av oss genom inspiration från den Helige Anden. Omkring 80 000 missionärer undervisar människor om den här boken på sex kontinenter och på 107 språk – och de personerna sätter i detta nu det löftet på prov. Missionärer delar ut Mormons bok gratis, ändå räknar miljontals människor den bland sina mest värdefulla ägodelar. Män och kvinnor från hela världen, från alla tänkbara bakgrunder, lär sig att Mormons bok kan hjälpa oss finna frid och tro i det här livet och evig frälsning i det kommande livet.

Hur fick vi tillgång till Mormons bok i dag?

År 1823 leddes Joseph Smith av en ängel till de forntida uppteckningarna och han översatte dem genom Guds kraft.  Liksom de forntida profeterna som kom före honom verkade Joseph Smith som Guds budbärare och vittnade om Jesus Kristus försoning och om Frälsarens förmåga att förändra våra liv till det bättre.

Varför är Mormons bok viktig?

Principerna som upptecknades i Mormons bok – tro på Jesus Kristus, omvändelse, dop, glädje, frälsning – förändrade ett forntida folks liv. I vår tid har Mormons bok påverkat miljontals människors liv runtom i världen genom att föra dem närmare Jesus Kristus. Här är några berättelser:

Hur kan Mormons bok hjälpa mig?

Skrifterna är mer än bara gamla ord och berättelser. De är relevanta, tidsenliga budskap om de problem vi ställs inför. När du läser Mormons bok och frågar dig själv vad det egentligen betyder hittar du många relevanta budskap till dig i dag. Boken skrevs för att inspirera läsarna att fatta beslut som skulle förbättra deras liv och föra dem närmare Gud. Författarna hoppades att deras ord skulle leda människor till Jesus Kristus och förändra beteende, lätta sorg, minska osäkerhet och rädsla, ge syfte och vägledning till människors syn på livet och ge människor bevis på att Gud fortfarande är ”en underverkens Gud” (Mormon 9:10).

Betydelsen av Mormons bok i världen kan mätas i mängden distribuerade exemplar eller av att allt fler väljer att följa Jesus Kristus efter att ha läst boken. Men den viktigaste effekten är helt personlig. Mormons bok besvarar frågor, ger hopp och förankrar andlig styrka hos människor, en person i taget.

Finn frid genom att läsa Mormons bok
Beställ ett gratisexemplar

De vars liv har förändrats av att läsa Mormons bok fann den när de var syndare eller när de var trofasta, när de kände sig förtvivlade eller när de var lyckliga. De som finner mening i Mormons bok kan vara lärda eller outbildade, ensamma eller omgivna av vänner och familj, ekonomiskt framgångsrika eller ekonomiskt ansträngda. Den enda gemensamma egenskapen är att de som påverkas av den här boken plockar upp den med en enkel önskan att lära känna och förstå dess sanning.

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.