Vad lär Bibeln?

Bibeln lär oss att genom hela världshistorien har Gud aldrig slutat älska sina barn.

Bibeln är Guds ord

Bibeln är en samling heliga böcker som skrevs av forntida profeter och historiker. De här författarna gjorde uppteckningar om relationen mellan Gud och hans folk under mer än 4 000 år. Deras inspirerade ord är det vi i dag kallar Bibeln.

När vi följer de lärdomar vi finner i Bibeln får vi hjälp att veta vem Gud är, lära oss av goda människor som älskade honom och bättre förstå hur han vill att vi ska leva.

Bibeln undervisar om Jesus

Jesus Kristus är Guds Son som kom till jorden för att rädda oss från synd, sorg, ensamhet, smärta med mera. Jesus undervisade på ett vackert sätt om tjänande och kärlek och han utförde många underverk medan han levde på jorden. I Bibeln kan vi läsa de här berättelserna och lära oss hur vi kan övervinna svårigheter med hjälp av Jesus.

Låt oss studera Bibeln tillsammans
Träffa missionärerna

Lärdomarna i Bibeln är lika relevanta för oss i dag som någonsin tidigare. Vår kärleksfulle Fader i himlen välsignar oss när vi läser hans ord och försöker leva efter dem. Du känner dig närmare Gud när du läser och lär dig om hans kärlek till dig genom de många lärdomar i Bibeln som hjälper oss med våra dagliga utmaningar.

De tio budorden

I Bibeln gav Gud sitt folk tio budord, eller lagar, att leva efter. De här budorden kräver att vi älskar Gud och behandlar andra med respekt. De säger också att vi inte ska ljuga, stjäla, döda eller begå äktenskapsbrott (se 2 Moseboken 20). Gud förväntar sig fortfarande att vi ska leva efter de tio budorden i dag.

En högre lag

I Nya testamentet visar Jesus oss ett bättre sätt att följa Gud. Han lärde att vi, förutom att lyda de tio budorden, också ska hålla våra tankar och hjärtan rena. Kärnan i att visa sin tro på Jesus är att följa hans två stora bud – att älska Gud och att älska vår nästa som vi älskar oss själva.

Kärlek

Det allra viktigaste är att Bibeln undervisar om kärlek. När vi läser berättelser om kärlek i Bibeln kan vi bli mer som Jesus. Vi kan bry oss mer om andra, tjäna andra mer och förlåta mer. Vi kan finna kärlek till Gud, till vår nästa och till och med till våra fiender.

Ännu ett vittne om Jesus Kristus

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror också på en annan helig bok från Gud: Mormons bok. Liksom Bibeln lär den oss om Jesus och hjälper oss besvara några av livets svåraste frågor. Tillsammans ger Bibeln och Mormons bok oss större insikt om och kärlek till vår Frälsare.

Se hur Mormons bok vittnar om Jesus
Skicka efter ett gratisexemplar

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.