Jesus Kristus mission

Jesus Kristus är den störste som har fötts på den här jorden – vårt fullkomliga föredöme. Han är herrarnas Herre, Skaparen, vår Frälsare och han kom till jorden för att vi skulle kunna bo hos Gud igen.

Guds Son

Jesus Kristus är Gud Faderns förstfödde i anden och Guds enda barn i köttet. Hans dödliga mor Maria bar honom i sitt sköte och fostrade honom medan han var på jorden. Hans mission bestämdes innan världen skapades.

Jesus underverk övertygade många om att han var en profet, men han var mycket mer än så. När han frågade sina lärjungar ”Vem säger ni att jag är?” svarade Simon Petrus: ”Du är Messias, den levande Gudens Son” (Matteus 16:15–16).

Lärare

Jesus var den störste läraren som någonsin levt och han undervisar oss än i dag. När Jesus var tolv år gammal fann man honom i templet, där han undervisade lärare (se Lukas 2:46). De häpnade över hans kunskap. Jesus fortsatte att hålla mäktiga predikningar under hela sitt liv.

Jesus undervisade för att alla människor ”ska ha liv, och liv i överflöd” (Johannes 10:10). Det är genom tro på Jesus och lydnad mot hans lärdomar som vi kan bo hos Gud igen.

Föredöme

Jesus levde ett fullkomligt liv – fritt från synd – och gav oss ett fullkomligt föredöme som vi kan följa. Alla religiösa handlingar bör göras i hans heliga namn.

Jesus behövde inte döpas för att tvätta bort några synder. Men han gjorde det för att visa oss att alla måste döpas för att ”uppfylla all rättfärdighet” (Matteus 3:15).

Jesus är också det fullkomliga föredömet i kärlek. Under sitt liv på jorden vårdade han om de fattiga, han botade spetälska (se Lukas 17:12–19) och han lät alltid barnen komma till honom (se Matteus 19:13–14). Hans kärlek är oändlig och tillgänglig för alla som behöver den.

Jesus lärde att vi måste förlåta. Redan då han dog på korset förlät Jesus dem som dödade honom.

Frälsare

Jesus är på hebreiska Jeshua, som betyder ”Frälsare”. Jesus uppfyllde sin roll som Frälsare genom sitt villiga offer och sin uppståndelse.

I Getsemane kände Jesus tyngden av varenda synd och smärta mänskligheten någonsin upplevt. Jesus led för varje synd för varje människa som någonsin levt.