Jesus Kristus i Mormons bok

Jesus levde sitt jordiska liv runt Jerusalem och undervisade judarna om sitt evangelium. Men Jesus undervisade också människor på en annan plats: på de amerikanska kontinenterna. Det besöket förändrade deras liv då. Att känna till det kan vara lika betydelsefullt för dig i dag.

”Jag har också andra får”

Jesus liknade många gånger sig själv med en herde. Han talade ofta om sin kärlek till dem som följer honom, som han kallade för sina får. I Johannes tionde kapitel talade han till personerna i det forntida Palestina och förkunnade: ”Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.”

Vilka var de andra fåren som Kristus talade om i den liknelsen? Historien om några av dessa ”andra får” skildras i Mormons bok.

Mormons bok och Bibeln återger tillsammans berättelsen om Jesus

Mormons bok är en helig skrift som beskriver det Gud lärde dem som levde i det forntida Amerika. Den är en följeslagare till Bibeln, stärker vittnet om Jesus Kristus och ger nya insikter i hans heliga mission.

Bibeln berättar om Jesus liv och verksamhet i det heliga landet, från hans födelse till hans uppståndelse. Men i Mormons bok läser vi om hans besök i Amerika efter sin död och uppståndelse. Han undervisade folket där, välsignade dem, kallade människor att tjäna i hans namn och steg sedan upp till himlen.

Tillsammans återger Bibeln och Mormons bok en mer fullständig berättelse om Jesus Kristus än vad endera gör på egen hand. När vi läser båda böckerna kan vi få en bättre insikt i Kristus lärdomar och om Guds plan för våra liv.

Vad Mormons bok betyder för dig

Jesus besök i Mormons bok är viktigt eftersom det innebär att Gud ger alla sina barn samma välsignelser och möjligheter. Det visar att Guds kärlek inte är begränsad till människor i ett enda område i världen. Oavsett var vi bor eller vilka vi är, oavsett vilket språk vi talar eller hur vi kanske se ut, älskar Gud oss och vill att vi ska höra hans sanning.