Hur Bibeln och Mormons bok samverkar

Båda kan hjälpa dig komma närmare Jesus Kristus och lära dig mer om hans evangelium.

Vi älskar Bibeln

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, liksom många andra runtom i världen, finner tröst och inspiration i Bibeln. Vi tror att den är Guds heliga ord.

I Bibeln säger aposteln Paulus: ”Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras” (2 Korintierbrevet 13:1). När Gud undervisar om en viktig princip sänder han ytterligare en källa som bekräftar den. Mormons bok är ett andra vittne om Bibelns lärdomar. I dag när många glider bort från Gud och religion kan vi få hjälp att hålla oss kvar på rätt spår om vi har mer än ett vittne om Guds ord.

Bibeln och Mormons bok samstämmer

Mormons bok och Bibeln stöder varandras lärdomar, och vi älskar båda böckerna. De beskriver Guds umgänge med människor i olika områden i världen, men båda böckerna undervisar i mycket om samma principer. Mormons bok bekräftar det Bibeln säger om Jesus Kristus och förtydligar många andra kristna lärosatser.

Genom att studera båda böckerna kan du bättre förstå vem Gud är och vad han vill med dig. Tillsammans innehåller Mormons bok och Bibeln tusentals års inspiration, vägledning och undervisning. Böckerna skrevs för länge sedan, men du kan fortfarande hitta sanningar som gäller dig i dag.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu