Var en del av en gemenskap

Vi är vanliga människor som försöker följa Jesu Kristi exempel. Vi älskar varandra, hjälper varandra och försöker följa Jesu lärdomar så gott vi bara kan. Kom och var med oss och upplev en känsla av samhörighet och enighet.

Kom och tillbe Gud med oss

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är precis som alla andra. Du skulle nog bli förvånad över hur normala de kan vara! De har uppförsbackar och nedförsbackar och allt däremellan i livet. Sista dagars heliga är kända som glada, fridfulla människor, men det betyder inte att de inte får utmaningar. Alla får kämpa hårt här i livet, men om man gör sitt bästa för att leva efter Jesu Kristi evangelium kan man få extra styrka och frid till att ta sig igenom det.

När det gäller livsstil försöker sista dagars heliga hålla fokus på Jesus. Deras tro på Frälsaren och hans lärdomar påverkar deras dagliga val för hur de pratar, klär sig och beter sig. De försöker till exempel undvika att arbeta på söndagar så att de kan gå i kyrkan, tjäna andra och umgås med sina familjer. Trofasta medlemmar i kyrkan röker inte, dricker inte alkohol och spelar inte hasardspel.

Fler och fler människor förkastar tanken på organiserad religion och föredrar att vara andliga på sitt eget sätt och försöker leva goda liv. Men vi behöver både organiserad religion och personlig andlighet. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillhandahåller den struktur och prästadömsmyndighet som behövs för att uppfylla alla Guds bud, inklusive dopet och sakramentet (eller med andra ord nattvarden). Vi bör gå i kyrkan på söndagarna men också anstränga oss att vara andliga och tjäna andra under veckan.

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga finns det många kulturella traditioner och vanor som fokuserar på familjen. Kyrkans medlemmar viker till exempel en kväll i veckan åt familjens hemafton. Andra aktiviteter i kyrkan under veckan är bland annat knytkalas och serviceprojekt eller ungdomsgrupper för tonåringar. Många av våra traditioner är vanliga, som att fira helgdagar med familjen. Andra är mer unika, som att ge en nyfödd bebis en välsignelse i kyrkan. Som familj ber vi tillsammans, läser skrifterna tillsammans och fastar tillsammans under 24 timmar den första söndagen i varje månad.

Varje söndag samlas vi för att sjunga psalmer, höra andliga tal och undervisa varandra om Frälsaren. I kyrkan laddar vi våra andliga batterier och det är det perfekta sättet att hålla vårt fokus i livet på Jesus. Alla besökare är välkomna att närvara vid vår kristna gudstjänst och tillbe med oss.

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med ett huvudmöte för alla och en särskild lektion i en grupp som indelats efter ålder eller organisation.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en trygg plats som människor kan komma till för att få hopp om ett bättre liv genom Jesus Kristus. Kyrkan ger dig andliga verktyg, vanor och lärdomar som hjälper dig utveckla och ge näring åt din relation med Gud. Och dessutom – som medlem i kyrkan tillhör man en gemenskap av människor som bryr sig om varandra.

Ja, både som enskilda familjer och som kyrka. För vad kan vara mer värt att fira än Kristi födelse och uppståndelse? Ibland blandar folk ihop oss med andra kristna religioner som inte firar helgdagar, men det gör vi, det kan du lita på.

Första steget är att träffa missionärerna. De undervisar dig om grundläggande trosuppfattningar och trosutövning i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De kan också besvara dina frågor om kyrkan och berätta för dig vad som förväntas av dess medlemmar.

Du bör också börja gå på gudstjänster. Där finner du glädjen i att tillhöra en gemenskap av människor som bryr sig om varandra och som försöker följa Jesu Kristi exempel.

När du känner dig redo att gå med i kyrkan kan du välja att döpas och bli medlem officiellt. Du kan döpas antingen av missionärer eller av någon du har lärt känna i kyrkan.