Kyrkord för nybörjare

Du kanske har hört några ord eller förkortningar som du inte förstår. Under årens lopp har många av våra vanliga termer och förkortningar blivit en del av vårt språk – men de kan kännas främmande för dig. Vi har sammanställt några av dessa termer och vad de betyder nedan. Hur många har du hört?

Mormon

Mormonkyrkan är ett smeknamn som andra gav kyrkans medlemmar eftersom vi använder Mormons bok. Kyrkans officiella namn är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Vi använder kyrkans hela namn närhelst det är möjligt som en påminnelse om att Kristus står i centrum för kyrkan.

SDH

har kanske gissat vad det betyder. SDH är en förkortning för sista dagars helig, som syftar på en medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Församling

Församling är nog ett ord som du känner igen. Det är en grupp medlemmar i kyrkan som bor inom ett visst geografiskt område. En församling består i allmänhet av några hundra medlemmar och leds av en frivillig ledare som kallas biskop. Vi har också grenar. Grenar är små församlingar i områden med färre medlemmar i kyrkan.

Stav

En stav är också en geografisk enhet i kyrkan, som består av flera församlingar och grenar, och liknar ett stift i Svenska kyrkan. Ibland håller vi möten för hela staven i stället för att hålla gudstjänst med bara den lokala församlingen eller grenen.

Fastesöndag

Den hålls den första söndagen varje månad. Den söndagen väljer kyrkans medlemmar att avstå från mat och dryck under två måltider för att komma närmare Gud. Kyrkan uppmuntrar medlemmarna att ta pengarna de skulle ha spenderat på mat och donera dem för att hjälpa de fattiga.

Primär

Det här är namnet på vår grupp i kyrkan för barn i åldrarna 3–11 år. Primärbarnen sjunger regelbundet i en kör under sakramentsmötet och deltar i andra gruppaktiviteter.

Solstrålar

Om någon kallar en treåring för en solstråle så är det inte nödvändigtvis för att de strålar som en sol (även om de ibland gör det). Det är för att det är namnet på klassen för barn i den åldern. Namnet kommer från sången ”Jag vill en solstråle vara”.

VDR

VDR står för ”välj det rätta”. Det är ett motto som unga primärbarn lär sig, och de får en VDR-ring som en påminnelse om att göra det som är rätt. Det är också namnet på många av de klasser som barn i primäråldern närvarar vid (VDR 4–VDR 8, för barn mellan fyra och åtta år). Tonåringar och vuxna fortsätter ibland att bära VDR-ringar eller halsband med den här betydelsefulla förkortningen.

Brasafton

Ta inte med marshmallows och förvänta dig inte att det kommer att finnas en riktig eld vid en kyrkans brasafton. Brasafton är namnet på ett särskilt kvällsmöte på söndagar som vanligtvis har en gästtalare och fika.

Hemafton

Hemafton, eller familjens hemafton, är en kväll en gång i veckan där familjer uppmuntras att samlas i hemmet (vanligtvis på måndagskvällen) för att umgås, lära sig om Jesus och delta i roliga aktiviteter.

Kom och var en del av vår kyrkfamilj
Hitta en kyrka nära dig