20 verser i Bibeln som hjälper dig finna styrka

Bibeln är en källa till andlig styrka. Genom exempel och inspirerade lärdomar visar den att vi kan åstadkomma allt genom Jesus Kristus kraft.

Gud vill att vi ska lyckas i livet. Han vill att vi ska växa, finna lycka och återvända till honom en dag. Han sände sin Son Jesus Kristus så att vi kunde bli stärkta i våra prövningar och utmaningar. De här tjugo verserna i Bibeln inspirerar och lär oss hur vi kan lita på Jesus och finna frid, mod och styrka att följa evangeliet.

Vem är den sanna källan till styrka?

1

2

3

4

5

6

Varför kan Jesus ge oss styrka?

7

8

9

10

Hur kan styrka från Jesus hjälpa oss?

11

12

13

14

Hur kan jag finna styrka i Jesus?

15

16

17

18

19

20