20 skriftställen som kan stärka din tro

Gud råder oss att gå framåt i tro på Jesus när vi ställs inför livets olika skeden. I skrifterna finner vi inspirerade lärdomar om vad tro är och välsignelserna den för med sig.

Här är 20 skriftställen fyllda av tro som ger råd, uppmuntran och löften till dem som är trofasta intill änden.

Gud är trofast

1

2

3

Vad menas med tro?

4

5

6

7

Varför behöver jag tro?

8

9

10

11

12

Lär dig mer om tro i Mormons bok
Beställ ett exemplar

Tro ger välsignelser

13

14

15

16

17

18

19

20

Bibeln och Mormons bok samverkar för att stärka vår tro på Jesus Kristus, världens Frälsare. När du studerar Guds ord i skrifterna hjälper det dig att utöva tro på honom och komma närmare honom.