20 verser i Bibeln som hjälper dig känna Guds kärlek

Kärlek finns överallt i Bibeln. Men de här 20 verserna om kärlek är mer än bara inspirerande citat – de har getts för att hjälpa dig bli en bättre människa, förbättra dina relationer och följa Jesus Kristus. Gud befaller oss alla att visa kärlek, Kristus rena kärlek, mot alla.

Kärlekens egenskaper

Gud vill att vi ska älska andra så som han älskar oss – med en kärlek som är osjälvisk, vänlig och evig.

1

2

3

4

5

6

Älska alla

Guds kärlek är outtömlig och allomfattande. Gud älskar varje människa på jorden. Han förväntar sig att du också ska göra det – även när det är svårt.

7

8

9

10

Älska din familj

Familjen har en central roll i Guds plan för vår lycka. Kärleksfulla familjerelationer kan vara för evigt.

11

12

13

14

15

Gud älskar dig

Gud är din himmelske Fader. Han älskar dig. Han vakar över vart och ett av sina barn och bryr sig mycket om dem.

16

17

Älska Gud

Kom ihåg att alltid visa kärlek, vördnad och tacksamhet mot Gud, som har gett dig allt.

18

19

20