Hur kan missionärerna hjälpa mig?

Även om din relation till Gud kan vara djupt personlig, behöver vi alla ibland lite hjälp att förstå vad Gud säger till oss. Oavsett var du är på din andliga stig kan missionärerna undervisa om evangeliets principer och insikter som kan hjälpa dig på vägen. Tänk på dem som andliga tränare som

•    hjälper dig känna dig närmare Gud
•    visar dig hur man ber och tar emot svar från honom
•    hjälper dig finna svaren på dina andliga frågor
•    undervisar dig om Frälsaren Jesus Kristus och hans evangelium
•    hjälper dig förstå skrifterna
•    stöttar dig i dina personliga utmaningar
•    uppmuntrar dig i din resa mot omvändelse, tro och dop
•    presenterar dig för en gemenskap av likasinnade troende som kan fortsätta stötta dig på din andliga resa.

Be missionärerna besöka dig
Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor om andliga saker och hjälpa dig komma närmare Jesus Kristus.
Träffa missionärerna