Hur man ber

Det är enklare att be än du kanske tror. Gud är där och kommer att höra och besvara dina böner.

Bönens fyra steg

Gud är din kärleksfulle Fader i himlen, och han vill höra från dig. Du kan nå ut till honom genom att be till honom. Som hans barn kan du be din himmelske Fader om hjälp och vägledning i ditt liv.

Du kan be högt eller i ditt sinne. Du kan tala till Gud på samma sätt som du skulle tala med någon annan. Du behöver inte vara vältalig eller ha lärt dig bönen utantill. Det är viktigare att du öppnar ditt hjärta och inte begränsar dig. Tro att han är där och lyssnar, för det är han. Tro att han hjälper dig, för det gör han.

Bönen är en av de mest värdefulla gåvorna du har fått av din kärleksfulle himmelske Fader.

1. Inled din bön

Innan du börjar går du till en lugn plats där du känner dig bekväm. Ett bra sätt att börja är att nämna Gud vid namn. Du skulle kunna säga ”käre Gud”, ”käre himmelske Fader”, ”Fader vår som är i himlen” eller helt enkelt ”Gud”.

2. Ha ett samtal med Gud

Tala från hjärtat och berätta om dina förhoppningar och önskningar, liksom dina bekymmer och problem. Du kan be honom om hjälp, vägledning, förlåtelse och helande. Vad du än tänker på, lägg det vid hans fötter och erkänn att hans visdom och tidsplan är större än din. Du kan fråga honom vad han vill att du ska göra.

Berätta för Gud om andra. Du kan be för deras behov eller fråga honom hur du kan älska och hjälpa dem.

Uttryck tacksamhet till Gud för alla välsignelser i ditt liv. Även utmaningar kan vara en välsignelse. Det hjälper oss att känna ödmjukhet, vilket håller våra hjärtan och sinnen mer öppna för Guds svar.

3. Avsluta din bön

När du har sagt allt du vill säga kan du avsluta din bön med att säga ”i Jesu Kristi namn, amen”.

Vi gör det därför att Jesus befallde oss att be i hans namn och allt vi gör bör göras i hans namn.

4. Handla enligt dina rättfärdiga önskningar

Det finns visdom i talesättet ”be som om allt beror på Herren, och arbeta sedan som om allt beror på dig”. Det är genom att handla som vi ofta får vägledning och hjälp från Gud.

När man kan be

Man kan inte be för mycket. Gud vill höra från dig när du är lycklig eller ledsen, eller om du bara behöver någon att prata med. Du kan be närhelst du känner för det eller behöver det. Faktum är att om du inte känner för att be, eller tror att Gud inte vill höra från dig, så kan det vara en av de bästa stunderna att be.

Be på egen hand och med andra

Du bör tala med Gud enskilt och regelbundet. Men be också med andra – under gudstjänster, före en måltid och i familjebön. En person uttrycker vanligtvis bönen å gruppens vägnar medan de andra lyssnar respektfullt, tänker på orden som sägs och visar sin enighet genom att säga ”amen” i slutet av bönen.

Be under dagens gång

I Psaltaren 55:18 sa kung David att han skulle be ”afton, morgon och middag”. Man ber ofta egna böner när man börjar dagen, innan varje måltid och innan man går till sängs på kvällen. Men det är aldrig fel att be. Gud lyssnar alltid, så vi kan ”be utan uppehåll” (1 Tessalonikerbrevet 5:17).

Be vid särskilda omständigheter

Det finns tillfällen som kräver extra bön – som en bön om helande, beskydd eller vid akuta behov. Att fasta (avsiktligt gå utan mat eller dryck under en viss tid) tillsammans med bön hjälper dig visa Gud att du är uppriktig och ger andlig styrka.

Vi ber gärna med dig
Träffa missionärerna

Bönesvar

Gud lovar att när vi vänder oss till honom i bön svarar han oss och ger oss vägledning.

Gud kommunicerar med oss genom den Helige Anden, i form av goda tankar och idéer eller fridfulla, tröstande känslor. När vi upplever dessa saker betyder det att Gud uppmuntrar oss, visar oss sanningen och ger oss vägledning.

Alla känner den Helige Anden på sitt eget sätt. I Bibeln beskrivs det ofta som en ”svag susning” (se 1 Kungaboken 19:11–12) som nästan verkar viska till ditt sinne.

Ofta besvarar Gud våra böner genom andra. Gud kan låta oss möta människor i våra liv i rättan tid som kan ge eller vara det svar vi har sökt efter. Vi kan också få svar på våra böner genom att läsa det som hans profeter har undervisat om i Bibeln och Mormons bok. När vi ber och läser dessa böcker kan den Helige Anden ge oss personligt anpassade idéer och vägledning. Att ta sig tid att studera hans ord är också ett sätt att visa Gud att man verkligen vill få svar från honom.

Lär dig vad Mormons bok säger om bönen
Skicka efter ett gratisexemplar

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.