Fyra saker alla borde känna till om Mormons bok

Mormons bok är en forntida uppteckning som undervisar om Jesus. Männen, kvinnorna och familjerna i Mormons bok kämpade med livets utmaningar precis som vi gör. Vi kan se oss själva i deras berättelser och vi kan inspireras att bli bättre och hjälpa andra som Jesus gjorde. Här är fyra saker du bör veta om den här heliga boken:

1. Mormons bok är, liksom Bibeln, Guds ord

Precis som Gud talade till Mose och Noa i Bibeln talade han också till profeter i det forntida Amerika och bad dem föra en uppteckning över hans lärdomar och lagar. Deras uppteckningar samlades så småningom i en enda bok av en profet som hette Mormon. Orden i Mormons bok bekräftar Jesu liv, verksamhet och det han gjorde för att frälsa oss från synd och övervinna döden. Mormons boks höjdpunkt är faktiskt när Jesus besökte människorna i forntida Amerika.

I Bibeln säger aposteln Paulus: ”Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras” (2 Korintierbrevet 13:1). När Gud undervisar om en viktig princip sänder han ytterligare en källa som bekräftar den. Mormons bok och Bibeln vittnar om varandra. I dag när många människor glider bort från Gud och religion, kan flera vittnen om Guds ord hjälpa oss att hålla oss kvar på sätt spår (se 2 Nephi 29:7–8).

Ta reda på för egen del om Mormons bok är sann
Skicka efter ett gratisexemplar

2. Den kan ge dig frid och mening i livet

Mormons bok är en handbok som visar hur man lever ett liv fyllt av frid och glädje.

En nutida apostel, president Marion G. Romney, lovade att när vi läser Mormons bok ”kommer anden i denna underbara bok att sätta sin prägel på våra hem och alla som bor där. Känslan av vördnad kommer att öka och vi kommer att få större respekt för och omtanke om varandra. Stridslystnaden försvinner. Föräldrar kommer att ge sina barn råd och vägledning med större kärlek och visdom. Barnen kommer att vara mer mottagliga för deras råd och följa dem mer. Rättfärdigheten kommer att tillväxa. Tro, hopp och kärlek – Kristi rena kärlek – kommer att råda i våra hem och i våra liv och skänka oss frid, glädje och lycka” (se ”Mormons bok”, Nordstjärnan, okt. 1980, s. 121).

3. Miljontals människor läser Mormons bok

Miljontals människor över hela världen har läst Mormons bok på sitt eget språk. De har bett och frågat om den är Guds ord. De fick svaret: ”Ja!” Mormons bok lovar att om du frågar Gud om den är sann så svarar han dig. Det leder till en annan fråga: Om du fick det svaret från Gud, skulle du då följa det?

4. Vi kan leverera en gratis Mormons bok direkt till din dörr

Om du vill ha en Mormons bok kan du få en gratis. Våra lokala representanter levererar boken personligen, oavsett var du bor. De visar dig gärna några av sina egna favoritberättelser.

Vi vill gärna läsa Mormons bok med dig
Träffa missionärerna

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Här följer en kort sammanfattning av den episka, tusen år långa historia som Mormons bok innehåller:

I grund och botten handlar Mormons bok om en familj. Lehi är profet i Jerusalem. Gud varnar Lehi i en dröm och säger åt honom att ta sin familj med sig och lämna Jerusalem eftersom staden snart kommer att bli invaderad. De reser över havet till den amerikanska kontinenten. Laman och Lemuel, Lehis äldsta söner, tror inte att deras far vägleds av Gud. Deras yngre bror Nephi är fylld av tro. Nephi utväljs av Gud att leda familjen och vara deras lärare.

Folket delas till slut upp i två grupper: nephiterna och lamaniterna. De här grupperna krigar ofta med varandra och deras tro på Jesus prövas hela tiden. Denna tro fyller sidorna i Mormons bok i form av kraftfulla predikningar, livserfarenheter och andliga upplevelser.

När Jesus har uppstått visar han sig för människorna på den amerikanska kontinenten. Han undervisar dem om dop och förlåtelse. Han botar deras sjuka och välsignar deras barn. Han upprättar sin kyrka. Till skillnad från människorna i Jerusalem lyssnar människorna på den amerikanska kontinenten på Jesus. Efter hans besök lever de i fred i fyra hundra år.

Med tiden förlorar de sin tro och krig bryter ut igen och till slut utplånas nästan hela befolkningen.

Precis som Bibeln har Mormons bok flera författare. Den är en samling dagböcker och historiska uppteckningar som förts vidare från en författare till nästa under en tidsperiod som sträcker sig över cirka 1 000 år. Den första författaren är profeten Nephi, som lämnade Jerusalem med sin familj 600 f.Kr. och kom till den amerikanska kontinenten. Nephi gav uppteckningen till sin yngre bror, som sedan gav den vidare till sin son. Var och en av författarna gav uppteckningen till någon de litade på. Mormon var profeten som gjorde ett sammandrag av alla uppteckningarna till en enda bok. Därför heter boken Mormons bok.

År 1823 leddes Joseph Smith till de här forntida uppteckningarna och han översatte dem genom Guds kraft.

Mormons bok stöder Bibeln och klargör ofta Jesu Kristi lärdomar. På samma sätt berättar Markusevangeliet och Lukasevangeliet i Bibeln samma berättelser om Jesus, men man kan lära sig mer genom att läsa två perspektiv.

Tillsammans innehåller Mormons bok och Bibeln tusentals års inspiration, vägledning och undervisning. De visar att Gud älskar och vägleder människor i alla delar av världen. Genom att studera båda böckerna kan du bättre förstå vem Gud är och vad han vill med dig.