Fyra saker alla borde känna till om Mormons bok

Mormons bok är en forntida uppteckning som undervisar om Jesus. Männen, kvinnorna och familjerna i Mormons bok kämpade med livets utmaningar precis som vi gör. Vi kan se oss själva i deras berättelser och vi kan inspireras att bli bättre och hjälpa andra som Jesus gjorde. Här är fyra saker du bör veta om den här heliga boken:

1. Mormons bok är, liksom Bibeln, Guds ord

Precis som Gud talade till Mose och Noa i Bibeln talade han också till profeter i det forntida Amerika och bad dem föra en uppteckning över hans lärdomar och lagar. Deras uppteckningar samlades så småningom i en enda bok av en profet som hette Mormon. Orden i Mormons bok bekräftar Jesu liv, verksamhet och det han gjorde för att frälsa oss från synd och övervinna döden. Mormons boks höjdpunkt är faktiskt när Jesus besökte människorna i forntida Amerika.

I Bibeln säger aposteln Paulus: ”Efter två eller tre vittnens ord ska varje sak avgöras” (2 Korintierbrevet 13:1). När Gud undervisar om en viktig princip sänder han ytterligare en källa som bekräftar den. Mormons bok och Bibeln vittnar om varandra. I dag när många människor glider bort från Gud och religion, kan flera vittnen om Guds ord hjälpa oss att hålla oss kvar på sätt spår (se 2 Nephi 29:7–8).

Ta reda på för egen del om Mormons bok är sann
Skicka efter ett gratisexemplar

2. Den kan ge dig frid och mening i livet

Mormons bok är en handbok som visar hur man lever ett liv fyllt av frid och glädje.

En nutida apostel, president Marion G. Romney, lovade att när vi läser Mormons bok ”kommer anden i denna underbara bok att sätta sin prägel på våra hem och alla som bor där. Känslan av vördnad kommer att öka och vi kommer att få större respekt för och omtanke om varandra. Stridslystnaden försvinner. Föräldrar kommer att ge sina barn råd och vägledning med större kärlek och visdom. Barnen kommer att vara mer mottagliga för deras råd och följa dem mer. Rättfärdigheten kommer att tillväxa. Tro, hopp och kärlek – Kristi rena kärlek – kommer att råda i våra hem och i våra liv och skänka oss frid, glädje och lycka” (se ”Mormons bok”, Nordstjärnan, okt. 1980, s. 121).

3. Miljontals människor läser Mormons bok

Miljontals människor över hela världen har läst Mormons bok på sitt eget språk. De har bett och frågat om den är Guds ord. De fick svaret: ”Ja!” Mormons bok lovar att om du frågar Gud om den är sann så svarar han dig. Det leder till en annan fråga: Om du fick det svaret från Gud, skulle du då följa det?

4. Vi kan leverera en gratis Mormons bok direkt till din dörr

Om du vill ha en Mormons bok kan du få en gratis. Våra lokala representanter levererar boken personligen, oavsett var du bor. De visar dig gärna några av sina egna favoritberättelser.

Vi vill gärna läsa Mormons bok med dig
Träffa missionärerna

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.