Vem skrev Mormons bok?

Precis som Bibeln har Mormons bok flera författare.

Mormons bok är faktiskt en samling berättelser som förts vidare från en författare till en annan. Den första författaren är profeten Nephi, som lämnade Jerusalem med sin familj ungefär 600 f.Kr. och seglade till den amerikanska kontinenten. Nephi gav uppteckningen till sin yngre bror Jakob, som sedan gav den vidare till sin son Enos. Var och en av författarna gav uppteckningen till någon de litade på.

Varför heter den Mormons bok?

Efter hundratals år gavs uppteckningen till Mormon, som var både profet och militär ledare. Mormon förkortade alla uppteckningarna till en volym, inristad på tunna metallplåtar. Han kallade den för Mormons bok. Innan han dog gav Mormon plåtarna till sin son Moroni. Moroni lade till några ord och begravde sedan plåtarna.

Joseph Smith översatte Mormons bok

År 1823 visade sig Moroni för Joseph Smith i en ängels skepnad och berättade för honom var plåtarna var begravda. Joseph Smith översatte plåtarna till engelska genom Guds gåva och kraft, och Mormons Bok utgavs i Palmyra i staten New York i USA 1830.

Sedan dess har den här heliga skriften översatts till över 100 språk och över 150 miljoner exemplar har tryckts.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu