Hur kan Bibeln stärka min familj?

Familjen står i centrum för Guds plan för sina barns lycka och utveckling. Bibeln lär att Gud upprättade familjer ända från första början och visar oss många exempel på starka familjer. Den lär oss också hur vi kan ha en kärleksfull, lycklig familj.

Familjer i Bibeln

Den första familjen: Adam och Eva

De allra första människorna på jorden bildade en familj. Ända från begynnelsen välsignade och uppmuntrade Gud familjer och befallde Adam och Eva: ”Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden” (1 Moseboken 1:28). Adam och Evas exempel visar oss att familjen är av Gud.

Andra familjer i Bibeln

Några välkända familjer i Bibeln finns i början av Gamla testamentet. Abraham, Isak och Jakob följde alla Guds befallning att gifta sig och få barn. Abraham gjorde mycket för att skydda sin hustru Saraj (se 1 Moseboken 12) och utövade tro för att till slut få glädjas åt välsignelserna som kom av sonen Isaks födelse (se 1 Moseboken 21). Under Herrens ledning reste Abrahams tjänare långväga för att hitta Rebecka, en rättfärdig kvinna, som hustru åt Isak (se 1 Moseboken 24). Och Isaks son Jakob arbetade i många år för att få gifta sig och bilda sin egen familj, som blev Israels hus (se 1 Moseboken 29–30).

Ta med dig familjen till kyrkan
Hitta en kyrka nära dig

Jesus Kristus råd om familjen

Jesus Kristus undervisade om äktenskapet

Jesus Kristus lärde att äktenskapet är heligt och nödvändigt för Guds plan: ”Men från skapelsens början gjorde Gud dem till man och kvinna. Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Så är de inte längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman ska människan alltså inte skilja åt” (Markus 10:6–9).

Jesus undervisade genom sitt föredöme

Jesus brydde sig om sin familj. I Nya testamentet kan vi läsa hur Jesus Kristus visade kärlek till sina familjemedlemmar, särskilt sin mor Maria. Fastän Jesus Kristus var i vånda på korset tog han hand om sin mor: ”När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sade han till sin mor: ’Kvinna, där är din son.’ Sedan sade han till lärjungen: ’Där är din mor.’ Från den stunden tog lärjungen henne hem till sig” (Johannes 19:26–27).

Andra lärdomar i Bibeln om familjens betydelse

De tio budorden

Ett av de tio budorden som gavs till Mose i Gamla testamentet talar direkt om relationen mellan föräldrar och barn: ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN din Gud ger dig” (2 Moseboken 20:12).

Ordspråksboken

Ordspråksboken innehåller också olika lärdomar som särskilt gäller familjen: ”En vis son hör sin fars förmaning, en hånare lyder ingen tillsägelse. … Den gode lämnar arv åt barnbarnen, men syndarens egendom förvaras åt den rättfärdige” (Ordspråksboken 13:1, 22). ”Dåren föraktar sin fars fostran, klok är den som tar vara på tillrättavisning. … En vis son gläder sin far, en dåre föraktar sin mor” (Ordspråksboken 15:5, 20).

Paulus undervisning

Aposteln Paulus talade ofta om familjerelationer. Han gav rådet: ”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor – detta är det första budet som har med sig ett löfte – så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren” (Efesierbrevet 6:1–4).

Hur man finner glädje som familj

Lär dina barn att följa Jesus Kristus

Gud lovar att välsigna dina barn när de känner till och lyder evangeliets sanningar: ”Om dina barn håller mitt förbund och mitt vittnesbörd som jag ska lära dem, då ska också deras barn sitta på din tron till evig tid” (Psaltaren 132:12).

Studera skrifterna ofta som familj

Läs Bibeln tillsammans som familj för att få större insikt om familjen och livet. Bibeln lär: ”Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus” (5 Moseboken 6:6–7).

Tjäna din familj

Jesus Kristus lärde att när man tjänar andra så tjänar man honom: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig” (Matteus 25:40). Genom att tjäna din familj kan du bli mer som Jesus Kristus och öka kärleken i ditt hem.