Bibliska profetior

Gud kallar profeter till att undervisa om hans bud, varna för synden och profetera om framtida händelser. I Bibeln finns det många profetior som redan har fullbordats och många som ännu inte har uppfyllts. Många bibliska profetior kretsar kring Jesus Kristus, hans liv och hans uppdrag i hela mänsklighetens bestämmelse.

Varför kallar Gud profeter?

Bibeln lär: ”För Herren GUD gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna” (Amos 3:7). Det är hans tillvägagångssätt alltsedan begynnelsen. Han talar genom sina heliga profeter, vilket han gjort sedan världen skapades (se Lukas 1:70). Eftersom Gud vill att hans barn ska lära, växa och blomstra ger han varningar, uppenbarelser och vägledning genom sina profeter.

Profeter kan förutsäga viktiga händelser för att varna folket. Om vi hörsammar profeternas ord kan det hjälpa oss att vara förberedda på det som kommer. När vi ser att vissa profetior uppfylls kan det också stärka vår tro på Guds ord. I Bibeln kan vi läsa om många profetior som har uppfyllts under tidens gång och uppenbarelser om händelser som ännu inte har skett.

Skrifterna lär att Herren kallar profeter ”för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” (Efesierbrevet 4:12). Profeter undervisar oss och påminner oss om hur vi kan bli bättre och i slutändan lyckligare.

Gud fortsätter att visa sin kärlek till oss genom att sända oss de budskap vi behöver just nu. Levande profeter får uppenbarelse från Gud och ger anvisningar och råd till alla människor i dag. På senare år har profeter och apostlar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gett råd om hur man förbereder sig för svåra tider framöver, god ekonomi, vikten av utbildning, äktenskaps- och familjerelationer och att finna och bevara tron under personliga prövningar.

Vad profeterades om Jesus?

Långt före Jesus födelse förutsade forntida profeter många händelser som hade med hans uppdrag och mission att göra. De här profetiorna gavs så att människorna skulle känna igen Jesus när han kom och ha tro på honom som sin Frälsare. Jesaja i Gamla testamentet skrev om Jesus 700 år före hans födelse: ”Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon skall ge honom namnet Immanuel” (Jesaja 7:14). Han förkunnade vidare: ”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste” (Jesaja 9:6).

Andra profeter i Gamla testamentet förutsade Jesus liv i enastående detalj. Mika visste att Frälsaren skulle födas i Betlehem (se Mika 5:2). Hosea talade om den tid Jesus skulle tillbringa i Egypten som barn (se Hosea 11:1). Psaltaren berättar om hur Jesus skulle tala i liknelser och skulle förkastas av sitt eget folk (se Psaltaren 69:9; 78:2). En annan av Jesajas vackra profetior talade om Jesus uppdrag och offer: ”Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig. … Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade” (Jesaja 53:4–5).

Alla Guds profeter har vittnat om Jesus. Gamla testamentets profeter beskrev händelser som skulle inträffa hundratals år senare. Jesaja förutsåg hur Jesus skulle bli hånad, bespottad och slagen (se Jesaja 50:6). Profeten Sakarja visste att han skulle korsfästas och ändå be för sina fiender (se Sakarja 12:10). Viktigast av allt är att profeter genom hela Bibeln undervisar om Guds budskap om att Jesus Kristus skulle uppstå (se Jesaja 25:8) och att vi tack vare honom också kommer att uppstå (se Jesaja 26:19; Job 19:26).

Vilka bibliska profetior har redan uppfyllts?

Mose varnade Farao för att om inte israeliterna släpptes så skulle egyptierna drabbas av sjukdom, pest och slutligen deras förstfödda söners död (se 2 Moseboken 7–12). Var och en av dessa profetior uppfylldes. Farao sa till Mose att han skulle lämna Egypten med israeliterna, och Mose delade på Röda havet så att de kunde fly till säkerhet.

Profeten Jeremia i Gamla testamentet förutsade Jerusalems förstörelse (se Jeremia 25:2, 9–11). Historiska uppteckningar visar att babylonierna verkligen förstörde Jerusalem 587 f.Kr. Profeten Lehi i Mormons bok varnade också folket för Jerusalems kommande förstörelse. På grund av att han fick den här uppenbarelsen från Gud flydde Lehi och hans familj från Jerusalem. Berättelsen om honom och hans familj finns nedtecknad i Mormons bok, ännu ett testamente om Jesus Kristus.

Ett avfall är en tidsperiod när Guds myndighet inte finns på jorden. När Jesus hade uppstått och uppstigit till himlen visste hans lärjungar att han en dag skulle återvända, precis som han sagt. Men aposteln Paulus lärde att den kyrka Jesus upprättat skulle avfalla innan Kristus kom tillbaka: ”Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma” (2 Tessalonikerbrevet 2:3). Detta avfall inträffade under århundradena efter att Jesus ursprungliga apostlar, som hade hans prästadömsmyndighet, dog eller dödades.

Gud visste att hans prästadömsmyndighet, profeter och fullheten i Jesus Kristus evangelium skulle försvinna från jorden en tid, men han lovade också att de en dag skulle komma tillbaka. Petrus i Nya testamentet lovade att i de sista dagarna skulle tiden komma då allt skulle återupprättas, eller återställas (se Apostlagärningarna 3:21). Denna återställelse av Jesus evangelium började 1820 när Gud kallade profeten Joseph Smith och återställde sin prästadömsmyndighet till jorden. Sedan Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga organiserades 1830 har den letts av en levande profet.

Profeten Hesekiel uppenbarade att Juda ättlingars uppteckningar (Bibeln) och Josefs efterkommandes skrifter (Mormons bok) en dag skulle sättas ihop för att förena Herrens folk i rättfärdighet. ”Människobarn, ta en trästav och skriv på den: För Juda och Israels barn, hans medbröder. Ta sedan en annan trästav och skriv på den: För Josef, en trästav för Efraim och alla av Israels hus, hans medbröder. Sätt sedan ihop dem med varandra till en enda stav, så att de blir ett i din hand” (Hesekiel 37:16–17). Både Bibeln och Mormons bok undervisar oss om Gud och Jesus Kristus och hur vi kan återvända för att bo hos dem.

Vilka bibliska profetior har inte uppfyllts än?

Upprättandet av Kristus rike på jorden har påbörjats, men det är ännu inte färdigt. Daniel i Gamla testamentet profeterade att Guds rike skulle växa tills det ”uppfyllde hela jorden” och att det ”aldrig i evighet ska gå under” (Daniel 2:35, 44). Jesus själv profeterade att ”detta evangelium om riket skall förkunnas i hela världen” (Matteus 24:14). För att uppfylla den profetian och föra evangeliet ut till hela världen kallar Herren missionärer.

Herren varnade Israels folk genom Mose för att om de inte gav akt på hans ord skulle han ”sprida ut [dem] bland alla folk, från jordens ena ände till den andra” (5 Moseboken 28:64). Men Gud lovade också: ”Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag fördrivit dem” (Jeremia 23:3). Gud samlar sina barn med hjälp av kyrkans medlemmar och missionärer, som undervisar dem om sanningar om Guds plan. När människor döps in i Kristus kyrka blir de en del av Israels hus och är andligen insamlade.

Gud sände änglar till Kristus första apostlar för att förkunna: ”Denne Jesus som togs upp från er till himlen, han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen” (Apostlagärningarna 1:11). Frälsaren kommer en dag tillbaka i makt och härlighet för att göra anspråk på sitt rike och döma alla människor. Den dagen kallas för Kristus andra ankomst. Profeter har talat om den från begynnelsen. I Gamla testamentet profeterade Sakarja att på den dagen ska ”HERREN … vara kung över hela jorden. På den dagen ska HERREN vara en och hans namn ett” (Sakarja 14:9).

Den exakta tidpunkten för Jesus ankomst är okänd. Jesus sa: ”Den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, … ingen utom Fadern” (Matteus 24:36). Men vi vet genom profeter att Jesus återkomst är kulmen på Guds plan och kommer att vara förunderlig för dem som har väntat på honom. ”Alla knän ska böjas … och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära” (Filipperbrevet 2:10–11). Sedan ska ”Herren Gud … torka tårarna från alla ansikten” (Jesaja 25:8) och de rättfärdiga ska åtnjuta sin eviga belöning.

Hur gäller de här profetiorna mig i dag?
Gratis bibelstudier