Bibeln

Sida efter sida lär Bibeln oss att Gud aldrig slutar älska sina barn. Känn den kärlek som Gud har till dig när du läser Bibeln.

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Ja. Absolut. Den är Guds ord, en samling helig skrift, och obligatorisk läsning för ett lyckligt liv. Tillsammans med Bibeln får vi också inspiration i andra skriftböcker som bara finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De samverkar till att lära oss viktiga sanningar om Jesus Kristus.

Mormons bok stöder Bibeln och klargör ofta Jesu Kristi lärdomar. På samma sätt berättar Markusevangeliet och Lukasevangeliet i Bibeln samma berättelser om Jesus, men man kan lära sig mer genom att läsa två perspektiv.

Tillsammans innehåller Mormons bok och Bibeln tusentals års inspiration, vägledning och undervisning. De visar att Gud älskar och vägleder människor i alla delar av världen. Genom att studera båda böckerna kan du bättre förstå vem Gud är och vad han vill med dig.

Bibeln skrevs av inspirerade män som kallas profeter. Gud talade till profeter som Mose och Jesaja och de skrev ner hans lärdomar. De här skrifterna utgör Gamla testamentet. Nya testamentet är en samling ögonvittnesberättelser av Jesu efterföljare och brev från Paulus och andra apostlar. Båda de här testamentena översattes senare och sammanställdes till den bok vi i dag kallar Bibeln.