De tio budorden

Gud vill att vi ska må bra. Han gav oss bud, eller regler, att följa så att vi kan leva ett lyckligare liv.

Var kommer de ifrån?

Gud gav sitt folk de tio budorden i en del av Bibeln som kallas Gamla testamentet. På den tiden hade en grupp människor som leddes av profeten Mose just kommit undan slaveriet. När Mose bad till Gud om hjälp gav Gud honom de tio budorden, som vi fortfarande kan följa i dag.

1

Gud vill det som är bäst för dig. Om du sätter något annat framför honom i ditt liv så är det svårare för honom att välsigna dig.

2

Allt du tillber mer än Gud är en ”bildstod”. Bilar, kläder, idrott, till och med våra jobb är farliga saker att tillbe eftersom de kan försvinna. Men Gud kommer aldrig att försvinna och det är därför det är bäst för oss att bara tillbe honom.

3

Det kan betyda att man använder Guds namn som en svordom, eller så kan det betyda att man säger att man är kristen men att man inte lever eller handlar på det sätt som Jesus vill att man ska handla på.

4

Söndagen, eller sabbatsdagen, är en dag då vi alla kan gå till kyrkan, tillbe Gud och lära oss att bli bättre människor och kristna. Att helga den innebär att vi gör vårt bästa för att minnas honom under dagen.

5

Det är viktigt att vi visar våra föräldrar respekt. Hur vi gör det kan skilja sig åt, men vi bör alltid försöka älska och ta hand om dem som tog hand om oss först.

6

En enkel men viktig regel för alla.

7

Män och kvinnor ger löften till varandra när de gifter sig. De här löftena är viktiga, och att bryta dem orsakar djup sorg. När män och kvinnor håller dessa löften bidrar det till lyckliga äktenskap och lyckliga liv.

8

Gud tycker det är viktigt att hans barn är ärliga mot varandra. Att ta något som inte tillhör dig är att stjäla och är emot hans budord.

9

Den här handlar om ärlighet. Om du ljuger för någon bär du ”falskt vittnesbörd” och kan skada dig själv och andra.

10

Att ha begär innebär att vara så avundsjuk på någon för något som de har att du desperat vill ha det. Begär gör en person olycklig och hindrar dem från att sätta Gud främst. Det här budordet hjälper dig att undvika att falla i den fällan.