Fem bibliska lärdomar för vår tid

Det finns mycket en forntida bok kan undervisa oss om det moderna livet.

Bibeln är inte bara till för de som levde på Jesus tid. Bibeln är fortfarande relevant för oss i dag. Här är fem lärdomar från Bibeln som kan hjälpa dig i dagens värld.

1. Älska varandra

Jesus Kristus, älskad och förkastad, upplevde innerligt både glädjen av att känna sig älskad och smärtan när kärleken undanhölls. Så det är inte konstigt att han, när han fick frågan om vilket som var det viktigaste budet, svarade med kärlek.

2. Ha tro på Gud

Oavsett vad vi möter i livet använder Gud det för att undervisa oss och göra oss mer som han om vi vänder oss till honom. I Bibeln lär vi oss att tro är att lita på den processen.

3. Du kan få förlåtelse

Tack vare att Jesus dog får vi oändliga möjligheter att börja om och leva bättre. Lär dig mer om vad förlåtelse och omvändelse betyder för dig.

4. Gud vill att du ska vara lycklig

Livet ska inte uthärdas utan åtnjutas. Gud vill att hans barn ska vara lyckliga. Även om det kan se olika ut för var och en, är grunden till sann lycka byggd på Frälsaren Jesus Kristus.

5. Stötta andra i kärlek

Gemenskap är mer än att man bara umgås. Det är att uttrycka kärlek – det är en familj som bryr sig om varandra.

Var en del av vår gemenskap
Hitta en kyrka nära dig