Upptäck Bibelns kraft

Läs några av de mest inspirerande skriftställena för att lära dig om den kärlek Gud har till sina barn.

Andra anmärkningsvärda skriftställen

”Detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.”

”Han svarade: ’Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du ska älska din nästa som dig själv.’”

”Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden.”

”Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar.”

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull.”