Jesus Kristus liv

Jesus Kristus är Guds Son och vår Frälsare. Allt han gjorde, till och med i döden, gjorde han för vår skull.

Födelse

Jesus är Guds Son, men föddes av en kvinna på jorden. Den trofasta kvinnan hette Maria. När Maria födde Jesus visades många tecken och änglar kom för att trofasta människor skulle hitta honom och visa vördnad för honom. Du kan ha sett det återberättas i ett julspel.

Barndom

Till och med som ung pojke undervisade Jesus om Guds ord. När Jesus var tolv år gammal fann man honom ”i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade på dem och ställde frågor. Alla som hörde honom häpnade över hans förstånd och hans svar” (Lukas 2:46–47).

Dop

När Jesus påbörjade sin verksamhet vid 30 års ålder gick han flera mil till floden Jordan för att bli döpt av sin släkting Johannes Döparen, som hade myndighet att utföra dop.

Jesus var syndfri, men lät ändå döpa sig för att undervisa oss om att lyda Gud, det rätta sättet att döpas och vikten av att bli döpt av rätt myndighet.

Efter Jesus dop genom nedsänkning förkunnade Gud: ”Han är min älskade Son. I honom har jag min glädje” (Matteus 3:17).

Verksamhet och underverk

Jesus botade sjuka, gav blinda synen åter och fick till och med de döda att leva igen. Men än viktigare är att han gav människor förlåtelse för deras synder. De judiska prästerna ansåg att han hädade genom att göra detta, men Jesus påminde ständigt folket om att hans arbete var i enlighet med Guds vilja så ”att Fadern ska bli förhärligad i Sonen” (Johannes 14:13).

Korsfästelse

Under hela Jesus liv var många arga på honom eftersom de inte förstod honom. Han undervisade om främmande saker och hade medlidande med syndare. Han uppvisade en enorm kraft och en del samhällsledare och religiösa ledare kände sig hotade av hans inflytande.

Jesus arresterades och blev senare korsfäst, eller dödad, vilket han tillät för att uppfylla Guds vilja. ”Jag ger mitt liv”, sa Herren, ”för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det” (Johannes 10:17–18). Till och med när Jesus dödades av sitt eget folk bad han Gud att ha förbarmande med dem.

Uppståndelse

Tre dagar efter sin död uppstod Jesus ur graven – och den uppståndne Herren visade sig inom kort för sina vänner och efterföljare. Han var den förste som uppstod, vilket innebär att hans ande återförenades med hans fullkomnade fysiska kropp efter döden. Eftersom Jesus levde igen kommer vi alla att uppstå en dag.