Jesus Kristus lära

Jesus Kristus undervisade om mycket medan han var på jorden, främst av allt om kärlek.

Saligprisningarna var en viktig del av bergspredikan. De uttrycker kärnan i Jesus lära och visar alla hans lärjungar hur de kan vara som han.

Saligprisningarna

Saliga är de som är fattiga i anden

Jesus undervisar om att himmelriket tillhör dem som ödmjukar sig.

Matteus 5:3

Saliga är de ödmjuka

De som är läraktiga, tålmodiga och så vidare har fått löftet om att ”de ska ärva jorden”.

Matteus 5:5

Saliga är de barmhärtiga

Jesus sa ”var barmhärtiga, så som er Far är barmhärtig” och menade att de som visar barmhärtighet också ska få ta emot den.

Matteus 5:7

Saliga är de som skapar frid

De som skapar frid sinsemellan, sa Jesus, ”ska kallas Guds barn”.

Matteus 5:9

Saliga är de som sörjer

Jesus lovade att de som sörjer och vänder sig till honom ska finna den tröst de söker.

Matteus 5:4

Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet

De som söker efter rättfärdighet har blivit lovade att bli mättade på grund av sina trofasta önskningar.

Matteus 5:6

Saliga är de renhjärtade

De som strävar efter att behålla det goda i hjärtat och sinnet, säger Jesus, ”ska se Gud”.

Matteus 5:8

Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull

När människor blir förföljda på grund av att de lever rättfärdigt förkunnar Jesus: ”Dem tillhör himmelriket.”

Matteus 5:10

Jesus var den störste läraren som någonsin levt. Han använde sig ofta av liknelser, eller berättelser, för att undervisa om viktiga saker som vi fortfarande kan lära oss av i dag.

Jesu Kristi lärdomar

Arbetarna i vingården

Jesus lärde att alla trofasta människor får samma belöning i himlen, oavsett hur länge var och en av dem har varit trofast (se Matteusevangeliet 20:1–16).

Tjänaren som inte förlät

Jesus gav oss en viktig lärdom om förlåtelse genom att fråga: ”Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?” (Matteusevangeliet 18:33)

Den barmhärtige samariern

Jesus sa att vi ska älska vår nästa. Liknelsen om den barmhärtige samariern lär oss att vår nästa kan vara vem som helst, även främlingar och fiender (se Lukasevangeliet 10:25–37).

Den förlorade sonen

Varje människa som vänder sig till Kristus tas emot med kärlek och öppen famn av honom, oavsett vad han eller hon har gjort (se Lukasevangeliet 15:11–32).

Det förlorade fåret

När vi är vilsna eller ensamma och vänder oss till Jesus välkomnar han oss inte bara tillbaka utan gläds liksom herden som sa: ”Gläd er med mig! Jag fann mitt förlorade får” (Lukasevangeliet 15:1–6).

Jesus utför ständigt underverk, även i dag. Underverken som nämns nedan utfördes under hans liv på jorden och är inspirerande berättelser som kan hjälpa oss komma närmare honom.

Jesus underverk

Han gav blinda synen åter

”Då rörde han vid deras ögon och sade: ’Som ni tror ska det ske för er.’ Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: ’Se till att ingen får veta det’” (Matteus 9:27–31).

Han renade spetälska

”De … ropade: ’Jesus, Mästare, förbarma dig över oss!’ Han såg dem och sade till dem: ’Gå och visa er för prästerna.’ Och medan de var på väg dit, blev de rena” (Lukas 17:12–19).

Han botade sjuka och lidande

”När Jesus såg henne, kallade han fram henne och sade till henne: ’Kvinna, du är fri från din sjukdom’, och så lade han händerna på henne. Genast rätade hon på sig och prisade Gud” (Lukas 13:11-17).

Han uppväckte döda

”Man [bar] ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. … När Herren såg henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: ’Gråt inte.’ … Och han sade: ’Unge man, jag säger dig: Stå upp!’ Då satte sig den döde upp” (Lukas 7:12–15).

Han förvandlade vatten till vin

”Jesus sade: ’Fyll krukorna med vatten.’ … Sedan sade han: ’Ös nu upp och bär in det till värden.’ Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Han visste inte varifrån det kom” (Johannes 2:3–11).

Han gick på vattnet

”Mot slutet av natten kom Jesus till dem, gående på sjön” (Matteus 14:25).

Han mättade tusentals med en liten mängd mat

”Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de två fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta” (Markus 6:39–42).