Hur kan jag förlåta mig själv?

Ibland fortsätter vi att vara hårda mot oss själva långt efter att Gud har förlåtit oss.

Jesus har redan lidit för våra synder

Jesus led för våra synder i Getsemane trädgård. När vi gör något som är fel kan vi omvända oss – be Gud om förlåtelse – och bli rena igen tack vare Jesus offer. Genom att förlåta oss själva visar vi tro på honom.

Det betyder inte att vi kan göra vad vi vill för att Jesus redan har tagit hand om det. Men det betyder att vi bör ha tro och gå vidare med våra liv när vi har omvänt oss. Vi bör inte älta tidigare misstag.

Studiestund: Hur man kan förlåta och bli förlåten
Registrera dig

Skuldkänslor kan försvaga vår relation till Gud

Om vi fortsätter att låta skuldkänslor påverka oss när vi har bett om förlåtelse och gjort vad vi kan för att rätta till våra fel, kan vi faktiskt röra oss bort från Gud.

Ibland tror vi att Gud inte vill prata med oss eller att vi inte är värdiga att be. Det är inte sant. Gud älskar alla sina barn och är fullkomligt villig att förlåta när vi uppriktigt omvänder oss. När Gud förlåter är det som om synden aldrig hade hänt.

Det är viktigt att förstå att djävulen ”strävar efter att göra alla människor lika olyckliga som han själv är” (se 2 Nephi 2:27). Det elände som kommer av skuldkänslor hindrar vår förmåga att känna Anden. Gud vill hellre att vi tjänar andra och har roligt än att vi känner oss dystra och orena.

Lär dig att släppa taget och gå vidare

En profet i Mormons bok som hette Enos skrev om när han bad Gud om förlåtelse. Han bad hela dagen och natten, och till slut hörde han en röst säga: ”Enos, dina synder är dig förlåtna, och du ska bli välsignad” (se Enos. 1:5). Det bästa med berättelsen är hur Enos reagerade. Han skrev: ”Och jag, Enos, visste att Gud inte kunde ljuga, varför min skuld var utplånad” (se Enos 1:6).

Enos fortsatte inte att älta sina misstag. I stället började han genast be för andras välfärd. Han gick från att tänka på sig själv till att tänka på andra. Ta till dig Enos exempel och lär dig att snabbt gå vidare efter att du har omvänt dig.

Det är sunt att förlåta sig själv

Att förlåta sig själv är en princip som stöds av yrkeskunniga inom den medicinska och psykiatriska vården. Man tänker ofta på det som en religiös lära, men vetenskaplig forskning visar att man mår bra av att förlåta sig själv.

Andrea Brandt, fil. dr och par- och familjeterapeut, säger: ”Inse att inte alla är självmedvetna eller empatiska nog att erkänna att de har gjort något fel. Uppskatta att du är den sortens person som kan känna igen dina fel och misstag och säga: ’Jag gjorde det. Det är mitt fel.’ Du har gjort något fel, ja, men i grunden är du en bra människa” (Psychology Today, okt. 2017).

Hon säger i stort sett att vår förmåga att känna ånger är en bra indikator på vår karaktär. Men hon är snar att påpeka att ”ingen behållning och inget gott kommer av att man håller sig fast i det dränerande mönstret av att straffa sig själv. Ingen tjänar på att man straffar sig själv. För att man ska kunna tjäna andra och förbättra sitt eget liv måste man förlåta sig själv.”

Om du vill lära dig mer om förlåtelse och Jesus Kristus uppdrag inbjuder vi dig att träffa kyrkans representanter.

Be missionärerna besöka dig
Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor om andliga saker och hjälpa dig komma närmare Jesus Kristus.
Träffa missionärerna