Hur kan jag få förlåtelse från Gud?

Omvändelse leder till förlåtelse och helande genom Jesus Kristus kraft.

Omvändelse är mycket mer än att erkänna att man gjort fel eller att be om ursäkt. Det är en sinnets och hjärtats förändring som innebär att man vänder sig bort från synden och vänder sig till Gud för att få hjälp och förlåtelse. När vi omvänder oss upplever vi varaktig lycka.

Omvändelse är en chans att bli bättre. Gud har tålamod med dig när du arbetar på att övervinna dåliga vanor och missbruk, och att göra verkliga förändringar i ditt liv. Dessa förändringar är möjliga tack vare Jesus Kristus och hans offer. Det är värt besväret, hur lång tid det än tar.

Varför behöver jag omvända mig?

Många tror att det inte finns något som är rätt eller fel. Men Gud har förväntningar på oss och har gett oss bud att följa. När vi inte lyder Guds bud, syndar vi. Vi är alla ofullkomliga och vi behöver alla omvända oss, för ”alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Romarbrevet 3:23).  Våra synder hindrar oss från att kunna återvända hem för att bo hos Gud.

Jesus Kristus gav oss ett sätt att få förlåtelse. Han led för våra synder så att vi, om vi omvänder oss, kan bli rena igen och vara fria från ånger.

Omvändelsens välsignelser

Synd är en tung börda som fyller oss med ånger och sorg. Omvändelse tar bort dessa känslor och ersätter dem med glädje. Alma, en profet i Mormons bok, beskrev den glädje han kände sedan han omvänt sig: Det ”kan [inte] finnas något så intensivt och ljuvligt som min glädje var” (Alma 36:21). När vi omvänder oss helt och fullt blir vi förlåtna och helade. Vi känner frid, glädje, frihet och tillförsikt.

Studiestund: Hur man kan förlåta och bli förlåten
Registrera dig

Hur omvänder jag mig?

Jesus Kristus har makten att förlåta dina synder. Omvändelseprocessen är inte komplicerad, men ibland kan det vara smärtsamt och svårt. Herren har lovat: ”Den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem” (Läran och förbunden 58:42).

Omvändelse är en personlig sak mellan dig och Jesus. En del synder kan ta längre tid att omvända sig från än andra. Omvändelse är inte en process där man bockar av steg efter steg, men de här principerna kan hjälpa dig om du inte är säker på var du ska börja eller om du har svårt att se dina framsteg.

Lär dig om omvändelsens princip

Ha tro

Tro på Jesus Kristus är en viktig del av omvändelsen. Tro på att Jesus Kristus kan befria dig från syndens börda och att du kan bli ren igen.

Inse att du har syndat

Inse att du har syndat – att du på något sätt har vänt dig bort från Gud. Förändring kan inte ske om du vägrar erkänna att du har gjort något fel.

Känn sorg

Du bör känna sann ånger över sådant i ditt liv som är i strid med Guds vilja. Ha en uppriktig önskan att göra förändringar. När dina synder har blivit förlåtna ersätts din sorg med glädje.

Överge synden

Uppriktig sorg bör leda till att du slutar göra det som är fel. Jesus uppmanade kvinnan som gripits för äktenskapsbrott att ”gå, och synda nu inte mer” (Johannes 8:11).

Bekänn

Var öppen och ärlig mot Gud genom bön och erkänn att du har gjort misstag. När du har bekänt dina synder, be om hjälp. ”Härigenom kan ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: Se, hon bekänner dem och överger dem” (Läran och förbunden 58:43).

Gottgör det du gjort

Om möjligt bör du reparera den skada som dina handlingar har orsakat. Om du har felat mot någon annan ber du den personen om förlåtelse och gör allt du kan för att rätta till situationen.

Fyll ditt liv med goda ting

Fyll ditt liv med upplyftande och stärkande aktiviteter. Du kan till exempel umgås med goda vänner, be, läsa skrifterna och gå i kyrkan. Det ger andlig kraft och ger dig större styrka att övervinna svagheter.

Continue to come unto Christ

President Dallin H. Oaks addresses each of the principles of repentance and said, “All of this is part of the frequent scriptural invitation to come unto Christ.” The Savior’s loving invitation to repent is as important and liberating in modern times as it has always been.

Kan man synda så mycket att man inte kan omvända sig?

Jesus betalade priset för varje synd. Det kanske känts som om dina synder är för allvarliga eller att du har gjort samma misstag alltför många gånger. Men oavsett hur mycket vi har syndat kan vi alltid omvända oss och bli förlåtna. En del synder kan vara lättare att rätta till än andra, men Jesus Kristus har gjort det möjligt för oss att få fullständig förlåtelse för alla synder. Han är ivrig att förlåta.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu