Hur kan jag förlåta andra?

Det är inte lätt, men när vi förlåter lyfts våra bördor och vi känner större frid.

Jesus lärde oss att förlåta

När Jesus undervisade bergspredikan påminde han folket om hur saker och ting hade varit under Moses lag: ”Öga för öga och tand för tand” (se Matteus 5:38). Sedan undervisade han om den högre lagen om förlåtelse, att vända den andra kinden till och ”älska era fiender” (se Matteus 5:39–44).

Förlåtelse gör oss fria

När vi håller oss fast vid sårade känslor påminns vi ständigt om att vi borde vara upprörda. Olösta konflikter tar upp alldeles för mycket plats i våra sinnen. Vi ältar dem på natten och om vi inte är försiktiga kan vi låta dem skada våra andra relationer.

Att undanhålla förlåtelse stjäl energi från oss som skulle kunna användas på ett bättre sätt för att tjäna andra och berika våra egna liv. Mormons bok lär att ”människorna är till för att de ska kunna ha glädje” (se 2 Nephi 2:25). Hur kan vi ha glädje om vi fokuserar på vrede, förbittring, bitterhet och hämnd?

Lär dig om förlåtelse i Mormons bok
Få ett gratis exemplar

När vi väljer att förlåta låter vi den Helige Anden komma in i våra hjärtan. Lycka är ett val. Den beror inte på andras handlingar eller på att rättvisa skipas. Förlåtelse gör oss fria.

Att förlåta någon är lättare sagt än gjort, särskilt när det gäller allvarliga saker. Ibland känns det som om förlåtelse är omöjlig. Men om vi vänder oss till Frälsaren, som inte bara led för våra synder utan också för deras, kan vi finna styrka långt utöver vår egen. Be om kraft att förlåta så hjälper Jesus dig. Äldste Kevin R. Duncan, en ledare i kyrkan, sa: ”Även om vi kanske faller offer en gång behöver vi inte göra det två gånger genom att bära på en börda av hat, bitterhet, smärta [och] agg.”

Förlåtelse är inte detsamma som tillit

Även när du har förlåtit någon kan det ta lång tid innan du litar på personen igen. Det är okej. Du kan till exempel förlåta någon som stal från dig, men det betyder inte att du lämnar dörren olåst. På samma sätt kan någon som har varit i en relation där övergrepp skedde förlåta förövaren utan att bygga upp den relationen igen. Vi bör förlåta alla. Men var vis i dina beslut om att lita på någon igen.

Det främsta exemplet på förlåtelse

När vi finner det svårt att förlåta kan vi se till Jesus Kristus exempel. Även när han hängde på korset, med spikar genom sina händer och fötter, ropade han till Gud: ”Far, förlåt dem, för de vet inte vad de gör” (Lukas 23:34). Vi kanske inte har förmågan att förlåta på egen hand, men Jesus led för våra ”smärtor och bedrövelser” (se Alma 7:11) så att han skulle veta hur han kan hjälpa oss. Genom hans nåd kan vi inte bara bli förlåtna, vi kan också få styrkan att förlåta andra.

Berättelser och verser om att förlåta andra

Bibeln och Mormons bok har många inspirerande berättelser som handlar om förlåtelse. När du går igenom de här exemplen, fundera då över hur du bättre kan följa Frälsarens anvisningar att förlåta andra.

Förlåtelse i Bibeln: Den återfunne sonen

Sonen slösade bort sina pengar

En man hade två söner. Den yngsta krävde sitt arv i förtid. Sedan lämnade han landet och ”levde … hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet” (se Lukas 15:13).

Han hade ingen mat

Det blev svår svält i landet och sonen hade inga pengar att köpa mat för. Han tog ett jobb med att mata grisar och var så hungrig att han gärna skulle ha ätit grisarnas mat (se Lukas 15:14–16).

Han bestämde sig för att återvända hem

Då började han tänka på sin pappas arbetare och på att de hade mat i överflöd. Han bestämde sig för att be om ursäkt och säga till sin far att han ”inte längre [är] värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare” (Lukas 15:19).

Hans far förlät honom

”Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta, fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom” (Lukas 15:20).

Hans storebror blev avundsjuk

Fadern klädde sin son i fina kläder och höll en festmåltid för honom med den bästa maten. Den äldre sonen kom hem från arbetet och hörde musiken och dansen. Han blev avundsjuk och vägrade att gå in i huset (se Lukas 15:22–28).

Hans bror började klaga

Fadern kom ut och talade med sin äldste son. Sonen ifrågasatte varför han aldrig hade fått en festmåltid när han hade varit rättfärdig och ansvarsfull hela tiden.

Fadern lärde ut en värdefull läxa

Fadern svarade att den äldre sonen alltid var hos honom, och ”allt mitt är ditt” (se Lukas 15:31). Han sa att de borde glädja sig, ”för din bror var död men har fått liv igen, han var förlorad men är återfunnen” (se Lukas 15:32).

Hur kan berättelsen hjälpa oss i dag?

Vi kan förlåta dem som har sårat oss, även om det inte verkar rättvist. Gud rättar till allt, och om vi är trofasta kan vi få allt det som han har.

En berättelse om förlåtelse i Mormons bok

Moroni hade ett problem

Moroni var överbefälhavare. Hans armé hade inte tillräckligt med soldater för att försvara städerna som de hade återerövrat från sina fiender.

Han bad Pahoran om hjälp

Moroni skickade ett brev till regenten Pahoran ”och bad att denne skulle låta samla män för att förstärka … härarna” (se Alma 59:3) så att de kunde behålla de städer som de hade återtagit.

Hjälpen kom aldrig

Men hjälpen skickades aldrig, och en av städerna blev attackerad. Staden föll. ”Moroni blev vred på de styrande på grund av deras likgiltighet för sitt lands frihet” (se Alma 59:13).

Moroni blev arg på Pahoran

Moroni skrev ett till brev till Pahoran, regenten, och anklagade honom för att vara lat, maktlysten och att han bara brydde sig om sin egen säkerhet. Han hotade till och med att marschera mot Pahoran och ”slå [honom] med svärd” (se Alma 60:30) om han inte sände bistånd.

Hans anklagelser var falska

Det som Moroni inte visste var att folket hade gjort uppror mot Pahoran och att han hade tvingats fly från huvudstaden. Han svarade på Moronis brev och skrev: ”Jag … gläds [inte] åt dina stora lidanden, nej, det smärtar min själ” (Alma 61:2).

Pahoran valde att förlåta honom

Trots att Pahoran blev orättvist anklagad blev han inte förolämpad. Han skrev: ”Du [har] klandrat mig i ditt brev, men det gör ingenting. Jag är inte vred, utan fröjdar mig åt ditt hjärtas stora ädelmod” (se Alma 61:9). Sedan bad han Moroni om hjälp att bekämpa upproret.

Om du har frågor om förlåtelse uppmanar vi dig att tala med våra missionärer. De kan lära dig mer om Jesus nåd och hjälpa dig att förstå hur du kan släppa agg och vrede. Kom ihåg att förlita dig på Frälsaren så fylls ditt liv av frid och glädje.

Be missionärerna besöka dig
Vi gör vårt bästa för att besvara dina frågor om andliga saker och hjälpa dig komma närmare Jesus Kristus.
Träffa missionärerna