Du kan få förlåtelse genom Jesus Kristus

Tack vare att Jesus offrade sig för oss kan vi förlåta och bli förlåtna.

Jesus gav oss förlåtelsens gåva

Under Jesus Kristus liv på jorden undervisade han andra, utförde underverk och spred sitt evangelium. Under sin sista vecka i livet utförde han det största undret av alla när han led för våra synder och gav sitt liv.

Han tog på sig världens synder och led för var och en av oss. I Getsemane trädgård kände Jesus tyngden av varje synd och smärta hos varje människa som någonsin levt och blödde ur varje por. Han förråddes, greps och korsfästes. Det var ett offer som bara han kunde göra, och han gjorde det villigt för att han älskar oss.

Hur påverkar Jesus offer mig?

Vi gör alla misstag vi inte kan rätta till, upplever förluster vi inte kan återhämta oss från och möter smärta och besvikelser som vi inte kan hantera ensamma. Tack vare Kristus offer behöver vi inte göra det.

Han hjälper mig att förlåta

Jesus befaller oss att förlåta dem som felar mot oss. Det kan vara mycket svårt att förlåta andra som har sårat oss, men när vi ber om hjälp kan Kristus ge oss styrka att övervinna känslor av vrede och bitterhet.

Han hjälper mig att omvända mig

Jesus har makten att förlåta helt och fullt. När vi omvänder oss och förlitar oss på honom blir vi rena igen.

Han hjälper mig bli starkare

Jesus Kristus älskar oss och vill hjälpa oss. Genom hans nåd kan vi få gudomlig hjälp eller styrka så att vi kan göra sådant som vi inte skulle kunna göra på egen hand.

Han förstår allt

Eftersom Jesus Kristus led för alla våra synder och smärtor personligen känner han oss helt och fullt. Han älskar oss och vill att vi ska förlita oss på honom under prövningar och svårigheter. Han vet exakt vad vi går igenom och han vet hur han kan hjälpa oss.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu