Mormons bok

Liksom Bibeln är Mormons bok en helig skrift som undervisar om Jesus. Upptäck hur du kan komma närmare Gud genom att läsa den.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Ja. Absolut. Den är Guds ord, en samling helig skrift, och obligatorisk läsning för ett lyckligt liv. Tillsammans med Bibeln får vi också inspiration i andra skriftböcker som bara finns i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. De samverkar till att lära oss viktiga sanningar om Jesus Kristus.

Ja! Jesus är grunden för vår tro. Vi kallar faktiskt helst vår kyrka vid dess fullständiga namn, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

I Mormons bok står det: ”Och vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus, och vi skriver i enlighet med våra profetior så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder” (2 Nephi 25:26).

Gudstjänsten sker på olika tider i olika församlingar. Men du kan alltid räkna med ett huvudmöte för alla, som sedan följs av en lektion i grupper som indelats efter ålder eller allmänna intressen.

Gudstjänsten för alla kallas för ett sakramentsmöte. Det här mötet består av sång, bön och andliga tal som ges av olika medlemmar i församlingen varje vecka. Men den viktigaste delen av mötet är när vi tar sakramentet (eller nattvarden) för att minnas Frälsaren.