Evangeliets principer

Evangeliets kärnprinciper är tro, omvändelse, dop, och mottagandet av den Helige Anden.

Tro

Tro är evangeliets första princip. När du har tro på Jesus Kristus tror du på något du inte kan se, men som du vet finns där. När du vänder dig till Gud i tro blir du välsignad och din tro växer.

Lär dig mer om tro i Mormons bok
Beställ ett exemplar

Omvändelse

Bibeln lär oss att Gud är kärleksfull och att han förlåter sina barn varje gång de ber om förlåtelse. När vi omvänder oss och förändras förlåter Gud oss för våra misstag. Sedan är det vår tur att följa Jesu exempel och förlåta andra.

Omvändelse är mycket mer än att erkänna att man gjort fel eller att be om ursäkt. Det är en sinnets och hjärtats förändring som innebär att man vänder sig bort från synden och vänder sig till Gud för att få hjälp och förlåtelse. När vi omvänder oss upplever vi varaktig lycka.

Dop

Dopet är ett förbund – eller löfte – som man ingår med Gud. När man blir döpt lovar man att tjäna honom och följa hans bud efter bästa förmåga.

Löften vid dopet

DU LOVAR att tjäna andra

”Bär varandras bördor så att de kan bli lätta” (se Mosiah 18:8)

DU LOVAR att visa kärlek och medkänsla

”Sörj med dem som sörjer, ja, och trösta dem som står i behov av tröst” (se Mosiah 18:9)

GUD LOVAR att ge dig den Helige Anden

”Så att han än rikligare kan utgjuta sin Ande över er” (Mosiah 18:10)

DU LOVAR att vara ett gott exempel

”Stå som vittnen om Gud alltid och i allting och överallt där ni må befinna er” (Mosiah 18:9)

DU LOVAR att hålla Guds bud

”Ni ska tjäna honom och hålla hans bud” (Mosiah 18:10)

Starta om
GUD LOVAR att ge dig evigt liv

”Så att ni kan återlösas av Gud och räknas bland dem som hör till den första uppståndelsen så att ni kan få evigt liv” (Mosiah 18:9)

Dop i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utförs genom nedsänkning, vilket betyder att man sänks ner helt och hållet under vattenytan och tas upp igen. I Bibeln står det att ”när Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet” (Matteus 3:16). Dop genom nedsänkning är en vacker symbol, inte bara för borttvagning av synd utan också för död, begravning och uppståndelse. Dopet symboliserar slutet på en gammal livsstil och början på ett liv grundat på kristna värderingar (se Romarbrevet 6:3–6).

Ta reda på hur du kan döpas
Träffa missionärerna

Den Helige Andens gåva

Den Helige Andens gåva får man efter dopet så att man kan få Guds hjälp, vägledning och tröst livet igenom. Man tar emot den Helige Andens gåva genom handpåläggning av någon som har prästadömets myndighet.

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Gud har berett ett sätt för alla att kunna ta emot hans välsignelser – också efter döden. Dop och andra nödvändiga förrättningar kan utföras å deras vägnar som har dött utan den möjligheten. Aposteln Paulus talade om dop för de döda i Bibeln (se 1 Korintierbrevet 15:29) och medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter med det bruket i templen i dag.

Så här fungerar det: Sista dagars heliga studerar sin släkthistoria för att hitta namn på personer som dött utan att ha blivit döpta. Medlemmarna döper sig sedan i templet å sina förfäders vägnar. Det här tjänandet för andra utförs i kärlek – och eftersom livet fortsätter efter döden är de som har dött medvetna om förrättningarna och kan välja om de vill ta emot dem eller inte.

Ja. Jesus sa tydligt i Johannes 3 att man måste födas av vatten och Ande för att komma in i himmelriket.

Sista dagars heliga tror att man ska kunna skilja på rätt och fel när man döps. Därför döper inte kyrkans medlemmar bebisar. I stället får barn döpas från och med åtta års ålder.

Om dopet utfördes utan rätt myndighet eller på ett sätt som inte överensstämmer med hur Frälsaren döptes behöver det göras om. Man kan inte bli medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utan att döpas.

När en person har döpts lägger de som har rätt prästadömsmyndighet händerna på den döpta personens huvud för att konfirmera honom eller henne som medlem i kyrkan och ge honom eller henne den Helige Andens gåva.