Josua 1:9 – var stark och frimodig

Livet kan vara fyllt av utmaningar, sorger och svåra beslut. Men även när det är svårt råder Herren oss att vara starka och frimodiga. När vi förstår Josua 1:9 i Bibeln kan det hjälpa oss att möta svårigheter med tro och tillförsikt.

Josuas utmaningar

Israels barn hade vandrat i vildmarken i 40 år och det var upp till Josua att leda dem till det utlovade landet. Han skulle behöva göra anspråk på landet från dess dåvarande invånare, kriga och leda strider och vara andlig ledare för en stor grupp människor. När han kände den överväldigande tyngden av uppgiften han hade framför sig gav Herren honom dessa uppmuntrande ord:

Dessa tröstande ord kan tillämpas på oss alla när vi strävar efter att leva ett gott liv och övervinna våra egna unika utmaningar.

Vad innebär det att vara stark?

En del av att vara stark och frimodig är att lita på Herren, att han är vår sanna källa till styrka. Josua hade inte alla svaren på utmaningarna han stod inför. Men han fick rådet att gå vidare i alla fall och handla i tro. Liksom Josua har vi sällan alla svaren på våra personliga utmaningar. Men Gud lovar att när vi vänder oss till honom för att få vägledning, så ska vi ha framgång. Gud är allsmäktig och allvetande. Han har de svar och den styrka vi behöver för att möta varje utmaning vi står inför. Han var med Josua, och han kommer att vara med oss.

Hur kan vi vara starka och frimodiga?

Att vara stark och frimodig kräver sällan storslagna gester. För det mesta består det av de små beslut vi fattar varje dag som visar att vi litar på Gud. När vi under bön söker hans vägledning, studerar hans ord och följer hans exempel varje dag har vi modet att släppa taget om rädsla och möta våra utmaningar med tro.