Allt förmår jag i Kristus

När vi vänder oss till Jesus Kristus kan vi göra sådant som vi aldrig kunnat drömma var möjligt. Eller överleva sådant som vi önskar att vi aldrig hade behövt möta.

Filipperbrevet 4:11–13

11 Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har.

12 Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist.

13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.

Stärk din relation till Jesus
Gratis bibelstudier