Vad är tempel?

Tempel är heliga platser för tillbedjan där vi kommer närmare Gud.

Templen är bokstavligt talat Herrens hus. Dit kan man gå för att avge heliga löften till Gud, känna hans Ande och undkomma de hektiska kraven i vardagslivet.

Varför har sista dagars heliga tempel?

Det har funnits tempel mycket länge. Mose hade ett tabernakel, Salomo byggde ett vackert tempel och Jesus undervisade i templet i Jerusalem. I dag har det byggts tempel över hela världen. I över 140 tempel världen över finner trofasta medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga möjligheter till stilla reflektion och till att lära sig mer om Guds plan för vår lycka. I templen kan par vigas för evigt, inte bara ”tills döden skiljer er åt”. Kyrkans medlemmar kan också utföra dop och andra förrättningar för sina nära och kära som dog utan att ta emot dessa välsignelser.

Vill du prata med oss om templet? Vi träffar dig gärna.
Träffa missionärerna

Washington D.C. Temple

Concepcion, Chile Temple

Salt Lake City, Utah Temple

Fort Lauderdale, Florida Temple

Bern, Switzerland Temple

Tijuana, Mexico Temple

Paris, France Temple

Laie, Hawaii Temple

Tucson, Arizona Temple

Accra, Ghana Temple

Templets välsignelser

Eftersom varje tempel är Herrens hus kan vi känna oss särskilt nära Gud när vi besöker dem. Den känslan kan ge hopp när vi har utmaningar och vägledning när vi behöver hjälp i livet. Det är också i templet som vi kan få de största välsignelserna som Gud har till oss, bland annat möjligheten att leva med våra familjer för evigt, även efter döden. Vi kan också hedra och tjäna våra avlidna nära och kära genom att ge dem dessa välsignelser när vi handlar å deras vägnar.

Templen skiljer sig från möteshus

Kyrkans medlemmar dyrkar Gud i möteshus runtom i världen, och besökare är alltid välkomna att delta. Ett möteshus kan vara en kyrka i ett bostadsområde eller en hyrd lokal i en byggnad mitt i stan. Oavsett är det i möteshusen som kyrkans medlemmar regelbundet samlas för söndagens gudstjänst och veckoaktiviteter.

Ta med dig familjen till kyrkan
Hitta en kyrka nära dig

Vanliga frågor

Det finns många frågor om ”mormonerna” eller (för att vara mer respektfull) medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. Klicka här för att se hela listan.

Jesus lärde att man måste döpas för att komma in i himmelriket. Men vad händer med dem som dör utan att ha blivit döpta eller ens känt till Jesus? Hur kan de också frälsas?

Tack och lov är Gud kärleksfull och har berett en väg för alla att ta emot alla hans välsignelser – även efter döden. I templet utförs dop och andra nödvändiga förrättningar till förmån för dem som inte har haft möjlighet till det i livet. Aposteln Paulus talade om dop för de döda i Bibeln (1 Korintierbrevet 15:29), och medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga fortsätter att utföra dessa i templen i dag.

Så här fungerar det: Sista dagars heliga släktforskar för att upptäcka namn på personer som har dött utan att ha blivit döpta. De döps sedan till förmån för dessa förfäder i templet. Detta tjänande för andra erbjuds i kärlek, och eftersom livet fortsätter efter döden är de som har dött medvetna om förrättningarna och kan välja om de vill ta emot dem eller inte.

Familjen har en central roll i Guds plan för vår lycka och det är meningen att äktenskapet ska vara längre än ”tills döden skiljer er åt”. I templet förenas man och hustru för evigt. Den här vigselceremonin kallas tempelbesegling eftersom paret förenas för jordelivet och evigheten. Bruden och brudgummen lovar att hedra och älska varandra helt och hållet och att följa Jesus lärdomar och föredöme. De får i sin tur löftet om att deras äktenskap och deras familj kommer att vara in i nästa liv.

När ett tempel har byggts eller renoverats hålls ett öppet hus för allmänheten. Under öppet hus är alla välkomna att besöka templet. Efter invigningen är allmänheten fortfarande välkommen att glädjas åt den vackra omgivningen och besökscentret, men de enda som får komma in i templet är trofasta medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som vill delta i ceremonierna.

De här ceremonierna innefattar att lära sig mer om Guds plan för vår lycka och att ingå högtidliga löften om att följa Jesus Kristus. Det är viktigt att alla som kommer in i templet är redo att ingå dessa heliga löften.

Kom ihåg att templen skiljer sig från våra möteshus. Det finns tusentals lokala möteshus runtom i världen dit kyrkans medlemmar går på söndagens gudstjänster. I de byggnaderna samlas man också till olika veckoaktiviteter och evenemang. Alla besökare är välkomna till de här möteshusen och inbjuds att tillbe Gud med oss.