Tre sätt att bygga en relation till Gud

Gud är vår kärleksfulle Fader, och vi kan ha en stark och meningsfull relation till honom. Du kan bygga upp och stärka din relation till Gud genom att göra tre enkla saker varje dag:

1. Studera Guds ord

Jesus sa: ”Lär av mig … då ska ni finna ro för era själar” (Matteus 11:29).

Gud är vår kärleksfulle Fader, och han vill ha en relation till sina barn. Det första sättet vi kan lära oss om Gud är genom att läsa om honom. Liksom Bibeln är Mormons bok Guds ord. Den har hjälpt miljontals människor att finna Gud och känna hans kärlek.

2. Be till Gud

Gud älskar sina barn, och han vill höra från dem. Som hans barn kan du be Gud om hjälp och vägledning. Han är ivrig att välsigna dig och hjälpa dig att finna lycka. Jesus lovade: ”Allt vad ni ber om i er bön ska ni få, när ni tror” (Matteus 21:22). Till en början kanske det inte känns lätt att lära sig hur man ber i tro eller att känna igen Guds svar, men det är möjligt. Chatta på internet eller träffa missionärer för att lära dig hur man ber och känner igen Guds svar.

3. Följa Jesus Kristus

Jesus sa: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Johannes 14:6). Att lära sig om Jesus och hans lärdomar är en viktig del av att bygga en relation till Gud. Vi kan läsa om dessa lärdomar i Bibeln och Mormons bok. När vi lever efter de här lärdomarna lär vi verkligen känna Jesus och vår himmelske Fader.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu
Föregående
Guds kärlek