Guds kärlek

Gud är en kärleksfull Far i himlen, och han älskar sina barn fullkomligt. Han älskade oss innan vi alls älskade honom, och bevis på hans kärlek finns överallt.

Hur Gud visar sin kärlek

Genom sina välsignelser

Vi kan se Guds kärlek i de välsignelser han ger oss. Från världens skönhet till människorna i våra liv ger Gud oss ständigt gåvor som är stora och små eftersom han älskar oss.

Genom andra

Ibland kommer en känsla över oss i fridfulla stunder. Vi upplever ofta den känslan när vi är ute i naturen, när vi uppsänder en bön eller när vi tjänar andra. Den känslan är Guds kärlek.

Genom sin son Jesus

Ett av de främsta sätten Gud har visat att han älskar oss på är att han sände sin son Jesus till jorden. Genom Jesus Kristus lärdomar och nåd kan vi känna Guds kärlek, få förlåtelse och lära oss att älska människorna omkring oss.

Känn Guds kärlek

Sök frid

I en kaotisk värld kan något så subtilt och heligt som Guds kärlek vara svårt att känna igen. Guds kärlek är lättare att finna när vi skapar stunder då vi söker den.

Be

Gud är en kärleksfull Fader i himlen som älskar sina barn och vill höra från dem. Vi kan be för att få hjälp i våra liv, och vi kan be för att få känna hans kärlek. Om du ber Gud att få känna hans kärlek till dig, och om du har tålamod att vänta på svaret, så kommer det att ske.

Visa kärlek till andra

Bibeln lär oss att när vi lever i fred med varandra kan vi känna Guds kärlek. Faktum är när vi visar kärlek till andra hjälper det oss förstå Guds kärlek till oss. När vi älskar och tjänar andra känner vi den kärlek vi söker från Gud.

Lära oss om hans kärlek

Vi kan lära oss om Guds kärlek genom att studera hans ord. När vi läser Bibeln och Mormons bok lär vi oss att Gud genom historien aldrig har slutat älska sitt folk. Det kan hjälpa oss att känna igen Guds kärlek i våra egna liv.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu