Den Helige Anden

Den Helige Anden är en av medlemmarna i gudomen

Den Helige Anden är åtskild från Gud och Jesus, men de har samma avsikter. Den Helige Anden hjälper oss skilja rätt från fel, tröstar oss när vi är ledsna och hjälper oss att lära känna Gud och hans Son.

Hur den Helige Anden kan välsigna oss

Den Helige Anden kan hjälpa oss på många sätt. Det här är några.

1. Vår himmelske vägledare

När ett val känns oförklarligt bra eller rätt betyder det att den Helige Anden hjälper oss att känna igen sanningen. Våra andliga känslor kan vägleda våra val och beslut. Ibland kan de till och med varna oss eller hjälpa oss undvika fara.

2. Vår hjälpare

Den Helige Anden är en källa till tröst när vi är ledsna eller ensamma. Han kan lugna vår rädsla och hjälpa oss känna frid när vi sörjer. När vi ber Gud om tröst kan vi känna den Helige Andens kraft.

3. Vår lärare

Den Helige Anden kan hjälpa oss att lära saker som kan förändra livet till det bättre. Den Helige Anden hjälper oss veta att Gud finns, att Jesus Kristus dog för våra synder och att vi kan få förlåtelse och fyllas av glädje.

4. Vår karaktärsbyggare

När vi känner och lyssnar till den Helige Anden växer vi personligen och blir mer som Jesus. Vi kan uppleva livet med större kärlek, glädje, tro och godhet. I Bibeln står det att ”Andens frukt … är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning” (Galaterbrevet 5:22–23).

Känna igen den Helige Anden

Gud kommunicerar med oss genom den Helige Anden. Den Helige Anden kan komma till oss som goda tankar och idéer eller fridfulla, tröstande känslor. När vi upplever goda tankar eller känslor betyder det att Gud uppmuntrar oss, visar oss sanningen och ger oss vägledning.

Vi känner alla den Helige Anden på vårt eget sätt. Ibland beskrivs den i Bibeln som en ”svag susning” (1 Kungaboken 19:11–12) som nästan verkar viska till ditt sinne.

Känn den Helige Anden oftare

Om du vill vara öppen för den Helige Anden är det ofta bra att be och meditera på en lugn plats. Du kan också känna den Helige Anden när du ber och läser Bibeln och Mormons bok. När du tar dig tid att studera Guds ord visar du honom att du verkligen vill lära känna honom och lära av honom.

Mormons bok kan hjälpa dig känna den Helige Anden

Mormons bok ger ett löfte till alla som läser och ber om den:

”Och jag uppmanar er att ni, när ni får dessa uppteckningar, frågar Gud, den evige Fadern, i Kristi namn, om inte dessa uppteckningar är sanna. Och om ni frågar med ett uppriktigt hjärta, med ärligt uppsåt och med tro på Kristus, ska han uppenbara sanningen om dem för er genom den Helige Andens kraft” (Moroni 10:4).

Om du uppriktigt läser och ber om Mormons bok kommer du att känna att den Helige Anden bekräftar dess sanning. Mormons bok kan hjälpa dig veta att Gud lever och att han älskar dig och att Jesus är din Frälsare. Missionärerna kan hjälpa dig förstå hur du kan bli mer medveten om den Helige Anden och hur du kan känna större frid och glädje i livet.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu