Finns Gud verkligen?

Ja. Och han känner och älskar dig.

Gud är allas vår Fader. Han känner och älskar vart och ett av sina barn med en ren, faderlig kärlek. Eftersom han bor i himlen kallar vi ofta Gud för vår himmelske Fader. I hans ögon är vi alla jämlika, och vi är alla värdiga kärlek och lycka. Gud känner och förstår var och en av oss personligen. Han känner till våra starka sidor, våra svagheter, våra förhoppningar och vår rädsla. Vår kärleksfulle himmelske Fader är tålmodig, medkännande och förstående. Oavsett vilka vi är eller vad vi har gjort vill Gud att vi ska vända oss till honom så att han kan hjälpa oss längs vägen. När han hjälper oss att växa börjar vi förstå och uppleva verklig glädje.

Du kan själv lära känna Gud

Gud känner var och en av oss, och vi kan också lära känna honom. Jesus sa: ”Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus” (Johannes 17:3).

Jesus lärde att Gud, vår himmelske Fader, finns där för oss när vi tar kontakt med honom. När vi bygger en relation till Gud kan vi börja använda hans kraft till att hjälpa oss med svårigheter i livet. Vi kan börja lära känna Gud genom att be till honom och läsa hans ord.

Gud och Mormons bok

Liksom Bibeln är Mormons bok Guds ord. Vi har fått den för att lära oss mer om honom. När du lär känna honom kommer ditt liv att förändras. Det börjar med att be och läsa hans ord.

Mormons bok kan lära dig tre värdefulla saker

1. Gud älskar dig. Du är hans barn, och han finns där för dig.

2. Ditt liv har ett syfte. När du börjar lära dig om det här syftet fylls du av hopp och glädje.

3. Jesus levde och dog för oss alla. När vi följer hans lärdomar kan vi en dag återvända för att bo hos Gud.

Miljontals människor har funnit Gud i Mormons bok

Här är två berättelser.

Shaquilles berättelse

Shaq växte upp i Georgia, USA och blev professionell löpare. Han växte upp som baptist, men fann Gud genom Mormons bok.

Daisys berättelse

Daisy kände några medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, men hon visste inte vad de trodde på. Efter att ha pratat med missionärerna på nätet fick hon ny kunskap om Gud och meningen med livet.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu