Jesus Kristus uppdrag

Jesus Kristus är världens Frälsare. När vi kommer till honom frälser han oss, hjälper oss att känna hans kärlek och ger oss hopp. Hans uppdrag är att frälsa oss och vara ett föredöme för oss.

Varför är Kristus uppdrag viktigt?

Miljontals människor känner till Jesus Kristus. Räcker det att veta vem Jesus är och vilket uppdrag han har i vår himmelske Faders plan? Den kunskapen är egentligen bara början.

Att förstå och omfamna Jesus Kristus uppdrag som Frälsare är det centrala i varje kristen tro. Och det kräver mer än att ha en teoretisk tro på att han levde och åstadkom stora ting. Det kräver att vi litar på att han verkligen uppstod och att han inte bara led döden utan också andlig smärta för våra synder.

Jesus kände den smärta, den skuld och det lidande vi upplever som följd av felaktiga val. Men än viktigare är att han tog på sig ansvaret och betalade priset för våra missgärningar på jorden – om vi i vår tur uppriktigt omvänder oss och tar emot hans bud och gudomliga uppdrag som Återlösare. När vi gör det befrias vi från våra synder. Vi kan vara andligt rena och värdiga att inträda i Guds närhet.

Det är ett komplicerat koncept – ett som kan vara svårt att förstå utifrån vårt begränsade perspektiv. Men det är möjligt. Den sublima frid som vår himmelske Fader vill att vi ska ha är också tillgänglig för oss redan nu tack vare det offer Jesus Kristus gjorde.

Hur kan jag komma närmare Kristus?

Vi kan inte komma till Kristus rent fysiskt sett som de första lärjungarna kunde, men vi kan komma till honom genom att utforska skrifterna. Vi kan lära känna honom genom levande profeters och efterföljares vittnesbörd. Vi kan försäkras om att han finns genom Hjälparen, den Helige Anden.

”De flesta av oss får inte se Gud som profeterna gjorde, men Andens milda och stilla röst – tankarna och känslorna som den Helige Anden skänker till vårt sinne och hjärta – ger oss en fast övertygelse om att han lever och att han älskar oss” (se Robert D. Hales, ”Sök att lära känna Gud vår himmelske Fader och hans Son Jesus Kristus”, Liahona, nov. 2009, s. 32).

Jesus Kristus känner var och en av oss personligen. Om vi bara vänder oss till honom kan vi också lära känna honom.