Var kommer vi ifrån?

Om du vet varifrån du kommer kan det hjälpa dig förstå ditt syfte här. Kort sagt bodde din ande i himlen innan du föddes.

Vi levde en gång hos Gud

Innan jorden skapades bodde vi alla hos Gud, vår himmelske Fader. Han ville att vi skulle lära av våra upplevelser här på jorden så att vi skulle kunna bli mer som han. Precis som barn som lämnar hemmet för att gå på universitetet behövde vi lämna vårt himmelska hem för att kunna växa personligen, lära av våra misstag, finna glädje och utveckla tro. För att utvecklas behövde vi en miljö som skulle pröva oss och utmana oss. Så Gud skapade den här jorden och undervisade oss om sin plan för vår lycka. Vi är alla här eftersom vi litade på hans plan, som är avsedd att göra det möjligt för oss att återvända för att bo hos honom igen.

Lär dig om Guds frälsningsplan

Varifrån kommer jag?

Innan du föddes bodde du hos din himmelske Fader. Han kände dig, älskade dig och undervisade dig om vilka val som skulle leda till varaktig lycka. Den här perioden kallas den förjordiska tillvaron, föruttillvaron.

Gud lade fram sin plan för oss

Gud ville att vi skulle komma till jorden för att få en fysisk kropp. Här ställs vi inför utmaningar och situationer som hjälper oss lära och växa så att vi kan bli mer som han.

Jesus utvaldes till vår Frälsare

Gud visste att vi skulle göra misstag, så han valde Jesus Kristus till att komma till jorden och lida för våra synder. Jesu offer gör att vi kan bli förlåtna och renade från våra synder så att vi kan bo hos Gud igen en dag.

Vad är meningen med mitt liv?

Vi minns inte att vi bodde hos Gud innan vi kom till jorden. Därför måste vi lära oss ha tro och välja mellan rätt och fel. Livet är inte lätt, men svåra tider hjälper oss att uppskatta glädje och frid.

Jesu offer

Jesus led och dog för våra synder. Men hans offer tog inte ifrån oss vårt ansvar. Vi måste välja att ta emot Jesus genom att omvända oss när vi gör misstag, döpas och hålla hans bud.

Vart kommer vi efter att vi dör?

När vi dör skiljs vår ande och vår kropp åt. Vår ande går till andevärlden. Det är en vilsam, glädjerik plats för dem som har gjort bra val och ett helvetestillstånd för dem som har gjort dåliga val.

Andevärlden

Andevärlden är varken en slutgiltig destination eller dom. Eftersom Gud är så kärleksfull och rättvis är det faktiskt så att de som aldrig kände till Jesus i jordelivet blir undervisade om hans evangelium och får möjlighet att ta emot honom.

Vi kommer alla att leva igen

Jesus övervann döden så att vi alla kan leva igen. Det här kallas uppståndelsen. När vi uppstår förenas våra andar och våra kroppar igen. Våra kroppar kommer att vara fullkomliga och dör aldrig igen.

Yttersta domen

Jesus kommer att döma oss i enlighet med våra handlingar och våra hjärtans önskningar. Han kommer att vara så barmhärtig han kan. Eftersom våra handlingar och önskningar skiljer sig åt, omfattar himlen olika riken eller härlighetsgrader.

Det celestiala riket

Vår himmelske Fader och Jesus bor i det celestiala riket. Om man lever efter Jesu lärdomar och renas från synden genom hans offer, kommer man dit. Man bor i Guds närvaro och får uppleva varaktig lycka.

Det terrestriala riket

Människor som vägrar ta emot Jesu Kristi evangelium men som i övrigt lever hedervärda liv får en plats i det terrestriala riket.

Det telestiala riket

De som fortsätter synda och inte omvänder sig, får en plats i det telestiala riket.

Syftet med livet på jorden

Som en del av Guds plan får vi en fysisk kropp vid födseln. Vi ställs inför många utmaningar och frestelser, men vi upplever också lycka och kärlek. För att vi skulle kunna lära oss genom tro fick Gud oss att glömma livet i himlen. Han gav oss också friheten att välja så att vi själva kunde bestämma oss för det goda eller det onda. Jordelivet blev en prövoplats där våra beslut att leva goda liv och följa Gud skulle avgöra om vi var redo att återvända och bo hos honom en dag igen.

Gud gav sin Son som vår Frälsare

Vår himmelske Fader visste att i det här livet skulle ingen av oss vara fullkomlig. För att vi skulle kunna övervinna våra synder och misstag gav Gud oss en Frälsare. Han sände sin älskade Son Jesus Kristus så att vi skulle kunna få förlåtelse och för att han skulle lära oss hur vi kan återvända till vår himmelske Fader.

Missionärer kan i detalj förklara frälsningsplanen och Jesus Kristus uppdrag, och de svarar gärna på dina frågor. Om du känner till Guds plan kan det förändra ditt perspektiv och hjälpa dig leva livet med större hopp, glädje och syfte.

Var kommer jag ifrån? Varför är jag här? Vart är jag på väg?
Träffa missionärerna

Du kan lära dig om Guds plan i Mormons bok

Du kan själv få veta att Guds plan är verklig. Du kan också lära dig om hur Jesus Kristus lärdomar kan hjälpa dig leva ett liv med större syfte, hopp och lycka, även i svåra eller osäkra tider. Dessa sanningar lärs tydligt ut i Mormons bok. Du kan få ett eget exemplar av den här boken gratis.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu