Vad händer efter döden?

Många av oss undrar vad som händer efter döden. En del tror att vi upphör att existera, medan andra tror på en himmel och ett helvete. Vi levde innan vi kom till jorden, och vi kommer att fortsätta leva efter döden. Vi vet det eftersom Gud har beskrivit hela sin plan för oss i skrifterna. Kunskap om den här planen kan ge oss tröst och frid när vi tänker på döden. Vi sörjer för de nära och kära som vi har förlorat, men det finns hopp – döden är inte slutet.

Vad händer när vi dör?

När vi dör separeras vår ande och kropp. Vår kropp dör, men vår ande – som är vårt innersta väsen – lever vidare. Vår ande går till andevärlden, som är uppdelad i andeparadiset och andefängelset. För de andar som levde ett gott liv är paradiset en plats för vila från jordiska bekymmer och sorger.

Lär dig om Guds frälsningsplan

Varifrån kommer jag?

Innan du föddes bodde du hos din himmelske Fader. Han kände dig, älskade dig och undervisade dig om vilka val som skulle leda till varaktig lycka. Den här perioden kallas den förjordiska tillvaron, föruttillvaron.

Gud lade fram sin plan för oss

Gud ville att vi skulle komma till jorden för att få en fysisk kropp. Här ställs vi inför utmaningar och situationer som hjälper oss lära och växa så att vi kan bli mer som han.

Jesus utvaldes till vår Frälsare

Gud visste att vi skulle göra misstag, så han valde Jesus Kristus till att komma till jorden och lida för våra synder. Jesu offer gör att vi kan bli förlåtna och renade från våra synder så att vi kan bo hos Gud igen en dag.

Vad är meningen med mitt liv?

Vi minns inte att vi bodde hos Gud innan vi kom till jorden. Därför måste vi lära oss ha tro och välja mellan rätt och fel. Livet är inte lätt, men svåra tider hjälper oss att uppskatta glädje och frid.

Jesu offer

Jesus led och dog för våra synder. Men hans offer tog inte ifrån oss vårt ansvar. Vi måste välja att ta emot Jesus genom att omvända oss när vi gör misstag, döpas och hålla hans bud.

Vart kommer vi efter att vi dör?

När vi dör skiljs vår ande och vår kropp åt. Vår ande går till andevärlden. Det är en vilsam, glädjerik plats för dem som har gjort bra val och ett helvetestillstånd för dem som har gjort dåliga val.

Andevärlden

Andevärlden är varken en slutgiltig destination eller dom. Eftersom Gud är så kärleksfull och rättvis är det faktiskt så att de som aldrig kände till Jesus i jordelivet blir undervisade om hans evangelium och får möjlighet att ta emot honom.

Vi kommer alla att leva igen

Jesus övervann döden så att vi alla kan leva igen. Det här kallas uppståndelsen. När vi uppstår förenas våra andar och våra kroppar igen. Våra kroppar kommer att vara fullkomliga och dör aldrig igen.

Yttersta domen

Jesus kommer att döma oss i enlighet med våra handlingar och våra hjärtans önskningar. Han kommer att vara så barmhärtig han kan. Eftersom våra handlingar och önskningar skiljer sig åt, omfattar himlen olika riken eller härlighetsgrader.

Det celestiala riket

Vår himmelske Fader och Jesus bor i det celestiala riket. Om man lever efter Jesu lärdomar och renas från synden genom hans offer, kommer man dit. Man bor i Guds närvaro och får uppleva varaktig lycka.

Det terrestriala riket

Människor som vägrar ta emot Jesu Kristi evangelium men som i övrigt lever hedervärda liv får en plats i det terrestriala riket.

Det telestiala riket

De som fortsätter synda och inte omvänder sig, får en plats i det telestiala riket.

Medan de rättfärdiga vilar är de som var orättfärdiga i livet i andefängelset (som ofta kallas helvetet). Andefängelset är inte en slutgiltig dom eller ett evigt straff. Eftersom Gud är kärleksfull och rättvis blir de som är i fängelse undervisade om Jesus Kristus evangelium och får möjlighet att ta emot Frälsaren, som kan göra dem fria (se Johannes 8:32).

Andevärlden är en väntetid tills vi får uppståndelsens gåva, när anden kommer att återförenas med kroppen. Vår framtida uppståndna kropp kan inte dö och kommer att vara fullkomlig – fri från smärta, sjukdom och ofullkomligheter. Det är tack vare Jesus Kristus oändliga kärlek som alla kommer att uppstå.

Lär dig mer om vad som händer efter döden
Träffa missionärerna

Vad händer efter uppståndelsen?

Det är under uppståndelsen som var och en av oss kommer att dömas individuellt av Jesus, vår Frälsare. Den slutliga domen grundar sig på våra önskningar, handlingar och val.

Endast Gud och Jesus känner till allt om våra hjärtan och våra livsomständigheter, så bara de kan döma oss på ett fullkomligt sätt. Den domen kommer att bestå av barmhärtighet, helande och kärlek (se Uppenbarelseboken 21:4).

Eftersom våra gärningar och önskningar varierar har himlen olika riken eller härlighetsgrader. Det högsta riket, där Gud bor, kallas det celestiala riket, och följs av det terrestriala och det telestiala riket. Bibeln jämför vår eviga lön i ett av dessa tre riken med solens, månens och stjärnornas glans. Men var och en övergår varje form av lycka som vi någonsin skulle kunna uppleva här på jorden.

Guds yttersta mål är att hjälpa alla sina barn att återvända för att bo med honom i det celestiala riket. Men det är våra val här och nu som formar var vi tillbringar evigheten. Vi måste tro på Jesus Kristus, omvända oss från våra synder, bli döpta i hans namn och ta emot den Helige Andens gåva. Vi behöver också hålla buden under resten av våra liv – och omvända oss när vi kommer till korta.

Vem kommer till det celestiala riket?

Vår himmelske Fader och Jesus Kristus bor i det celestiala riket. Om du följer Jesus Kristus evangelium och renas genom hans stora offer (försoningen) kommer du att bo i Guds närhet och känna fullkomlig glädje (se Läran och förbunden 76:50–70).

Vilka kommer till det terrestriala riket?

De som vägrar att ta emot Jesus Kristus evangelium men som lever hedervärda liv får en plats i det terrestriala riket (se Läran och förbunden 76:71–80).

Vilka kommer till det telestiala riket?

De som fortsätter i sina synder och inte omvänder sig får en plats i det telestiala riket (se Läran och förbunden 76:81–86, 98–107).

Frälsningen är möjlig tack vare Jesus Kristus

Varken uppståndelsen eller frälsningen från våra synder skulle vara möjlig utan Jesus Kristus. Han led för våra synder så att vi kan renas när vi ber om förlåtelse och försöker förändra oss. Han dog också på korset och uppstod från de döda. Jesus makt över döden gör att alla kommer att uppstå, vare sig de tror på honom eller inte. Tack vare Jesus är döden inte slutet.

Tack vare honom

2:44

”Det var otänkbart, omöjligt, ofattbart, aldrig tidigare skådat, en enda gärning som förändrade historien.”

Mormons bok ger ytterligare insikt och undervisar om Jesus Kristus uppdrag i vår himmelske Faders plan för oss. Genom att läsa Mormons bok och be till Gud kan du veta att Guds plan är verklig.

Få ett gratisexemplar av Mormons bok
Beställ nu